Rada pre mediálne služby

rms_logo.png

Rada pre mediálne služby pôsobí ako regulačný orgán v oblasti vysielania elektronických médií, aj počas obdobia ofiálnej volebnej kampane, v období od 9. júna (kedy boli vyhlásené voľby do NR SR) do 30. septembra 2023 (deň ich konania).

V súvislosti s voľbami do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30. septembra 2023, schválila Rada pre mediálne služby (RMS) na svojom zasadnutí dňa 21. júna Komentár k zákonnej úprave poskytovania obsahových služieb v súvislosti s voľbami do NR SR.

Diskusné programy pred voľbami do NR SR môžu vysielať komerčné stanice aj AVMS, politická propagácia v internetovom vysielaní nie je povolená. Oprávnení vysielatelia nemusia, ale môžu vysielať okrem politickej propagácie aj diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo koalícií politických strán. To však len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila RMS. Projekty diskusných programov počas volebnej kampane (pracovný materiál Rady pre mediálne služby) musia vysielatelia Rade predložiť najmenej 30 dní pred začiatkom ich vysielania.

Na zasadnutí dňa 6. júla schválila RMS Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane pred voľbami, v období moratória a volieb do NRSR 2023, ktorý bude realizovať Programový odbor RMS.

Analytický odbor RMS plánuje v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami nadviazať na predošlú monitorovaciu aktivitu k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 a aktualizovať ju v nadväznosti na revidovaný Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií z roku 2022. Monitoring funkcionalít platforiem v súvislosti s voľbami do NRSR 2023 bude doplnkom k práci Programového odboru, ktorý bude vykonávať monitoring volebnej kampane pred a počas volieb v tradičných elektronických médiách (televízia, rozhlas a AVMS).