Bilbordy+

Ako vyzerá kampaň strany vo vonkajšom prostredí? Bilbordy, vonkajšie pútače (city lights), plagáty, či iné.