19 | Srdce vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota