Organizácia volieb

Aké sú jednotlivé fázy volebného procesu a v akej postupnosti majú nasledovať? Čo má na starosti Ministerstvo vnútra, čo obce, čo Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán a čo Štatistický úrad?

Ministerstvo vnútra SR (MV) na svojej stránke venovanej voľbám poskytuje najrôznejšie informácie pre voliča, pre politické strany a koalície, pre kandidujúce subjekty, pre voličov (vrátane voľby poštou zo zahraničia), o volebnej kampani (vrátane tlačív a vzorov), o organizačno-technickom zabezpečení, o financovaní volieb a samozrejme o Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovanie politických strán.

Kontakt na MV - Odbor volieb, referenda a politických strán:
Ing. Eva Chmelová, riaditeľka: +421 2 4859 2310, e-mail  
Sekretariát: +421 2 4859 2311