Štátna komisia pre voľby

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ŠKV) je zriadená zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ako nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb.

Tu je možné nájsť tlačové správy ŠKV, v ktorých informuje o jednotlivých krokoch volebného procesu.

ŠKV má 14 členov, predsedom je prof. Ladislav Orosz. Desať členov delegujú do štátnej komisie politické strany, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov.

Počet členov štátnej komisie delegovaných politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, sa musí rovnať počtu členov štátnej komisie delegovaných ostatnými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade Slovenskej republiky. Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie.

Po jednom členovi štátnej komisie deleguje predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu.


Kontakt na ŠKV:
Úrad štátnej komisie (sekretariát): +421 915 059 449, [email protected]
Vedúci Úradu štátnej komisie: JUDr. Miloš Mrváň, LL.M., +421 2 4859 2327