O nás

Sme organizácia, ktorá sa špecializuje na monitoring médií (tradičných aj sociálnych), najmä v kontexte volieb. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním mediálnych analýz a technickej asistencie medzinárodným inštitúciám, pričom v tejto oblasti pomáhame aj štátnym a mimovládnym organizáciám. Individuálne sa tiež pravidelne zúčastňujeme volebných pozorovateľských misií, predovšetkým v rámci EÚ a OBSE/ODIHR.

S podporou Národného demokratického inštitútu pre medzinárodné záležitosti (NDI - National Democratic Institute) so sídlom v USA sme v júni 1998 pred parlamentnými voľbami
začali monitorovať slovenské médiá, pričom sme sledovali, ako informujú o politických súperoch, relevantných témach a udalostiach kampane. Vzhľadom na úspešnosť nášho projektu sme po voľbách založili občianske združenie MEMO 98, ktoré sa stalo jednou z popredných medzinárodných organizácií v oblasti médií a volieb.

Počas 25 rokov sme na Slovensku a v ďalších 60 krajinách realizovali množstvo projektov zameraných na zlepšenie mediálneho prostredia, podporu kvalitnej žurnalistiky, ochranu slobody slova, posilnenie kritického myslenia a pomoc občanom pri získavaní komplexných a dôveryhodných informácií, ako aj na ochranu volebnej integrity a presadzovaní princípov slobodných a spravodlivých volieb.

Realizujeme projekty zamerané na zlepšovanie know-how mimovládnych organizácií, regulačných orgánov a médií, na hodnotenia mediálneho prostredia (sem patria aj súčasné výzvy, ako napríklad dezinformácie). Medzi ďalšie aktivity patria expertné konzultantské služby, analýzy profesionálnych a etických štandardov médií, príprava a pripomienkovanie mediálnej legislatívy a dokumentov (na slovenskej, aj európskej úrovni), prispievanie k rozvoju samoregulačných mechanizmov (príprava kódexu správania sa médií).

Okrem toho naša organizácia podporuje zlepšovanie novinárskej práce prostredníctvom mediálnych školení, ako aj projektov zameraných na menšiny. Už viac ako pätnásť rokov je MEMO 98 partnerom Novinárskej ceny Slovenska, ktorú každoročne organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti a v období rokov 2018-2021 sa jedna z jej špeciálnych kategórií (Solutions Journalism) udeľovala pod záštitou MEMO 98.