Štatistický úrad SR

Štatistický úrad SR bude zverejňovať priebežné a definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v sobotu 8. júna 2024, na webovej stránke www.volbysr.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydal podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Tu sú výsledky predchádzajúcich volieb konaných v Slovenskej republike - volieb do Slovenskej národnej rady, následne do Národnej rady SR (1990-2023), volieb prezidenta SR (1999-2024), volieb do orgánov samosprávnych krajov (2001-2022), volieb do orgánov samosprávy obcí (2002-2022), volieb do Európskeho parlamentu (2004-2019), ako aj referend (od roku 2000).