Štatistický úrad SR

Štatistický úrad SR bude zverejňovať priebežné a definitívne výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v sobotu 30. septembra 2023, na webovej stránke www.volbysr.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydal podľa § 217 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Tento metodický pokyn je určený na usmernenie činností volebných komisií, ich odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a obcí.

Tu sú výsledky predchádzajúcich volieb konaných v Slovenskej republike - volieb do Slovenskej národnej rady, následne do Národnej rady SR (od roku 1990), volieb prezidenta SR (od roku 1999), volieb do orgánov samosprávnych krajov (od roku 2001), volieb do orgánov samosprávy obcí (od roku 2002), volieb do Európskeho parlamentu (od roku 2014), ako aj referend (od roku 2000).