Aktualizovaný prehľad udalostí na štvrtok 29. februára

Vedúci vydania:

predpoludním: S. Rybanová

popoludní: J. Vajdeľová

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

08.00 Veľtrh na propagáciu slovenských vysokých škôl Alma Mater 2024

Prvý zo série veľtrhov organizuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Trnava, hotel Holiday Inn, kongresová sála Atrium, Hornopotočná 5

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň, 1. poschodie, Primaciálne námestie

text

09.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

Martin, MsÚ, veľká zasadačka, prízemie

09.00 Malá konferencia k veľkému výročiu - Móric Beňovský

Konferencia sa koná pri príležitosti 250. výročia začatia misie vrbovského rodáka Mórica Beňovského na Madagaskare v službách Francúzska.

Vrbové, Kúria Mórica Beňovského

09.00 Výjazdové rokovanie vlády SR v Košiciach

Téma: Budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku

Košice, Univerzitný vedecký park Technicom, Boženy Němcovej 5

text, video, zvuk, foto, live

09.30 TK strany Sloboda a Solidarita

Téma: Reakcia na rozhodnutie Ústavného súd SR

Bratislava, Liberálny dom, Priemyselná 8

text, zvuk

10.00 TK o ochoreniach pečene a obezite

Témy: Slovensko proti obezite 2024 a situácia v manažmente obezity v strednej Európe. Ochorenia pečene a obezita: Spojené nádoby. Prevencia obezity v podmienkach verejných lekární, merania rizikových faktorov obezity v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou.

Založenie občianskeho združenia PLNO: Podpora liečby nadváhy a obezity pre pacientov a príbuzných.

Bratislava, hotel Crowne Plaza, Hodžovo námestie 2

text

10.00 TK zástupcov Únie hydinárov Slovenska

Téma: Zahraničné obchodné reťazce už dlhšie deklarujú, že od roku 2025 nebudú predávať slovenské vajcia z klietkových chovov. Ako postupuje rekonštrukcia klietok na alternatívne chovy nosníc, stihnú to slovenskí veľkoproducenti do konca roka?

Bratislava, SPPK, zasadačka, Záhradnícka 21

text, video, foto

11.00 TK Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Téma: Vyjadrenie nesúhlasu s povolením výnimky z environmentálnych cieľov pre nepriaznivý vplyv na vodné útvary v Chránenej vodnej oblasti Veľká Fatra pod Národným parkom Veľká Fatra

Martin, mestský úrad, 2. poschodie, zasadačka č. 206, Námestie S. H. Vajanského 1

text, zvuk

11.00 TK hnutia Slovensko

Téma: Fico, Susko a Pellegrini dostali lekciu z právneho štátu

Bratislava, centrála hnutia, Zámocká 14

text, zvuk

13.00 TK Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta

Téma: 5000 roboticky asistovaných operácií

TK sa bude konať ako úvodný program medzinárodného workshopu Robotic surgery prostate cancer, kde sa budú učiť roboticky operovať urológovia z krajín V4

Banská Bystrica, FNsP, F. D. Roosevelta, EDUKA, vzdelávacie centrum

text, video, foto

13.00 TK za účasti lekára a odborníka na zdravý životný štýl Borisa Bajera

Téma: Ako dokáže well-being a komplexná starostlivosť o zdravie zlepšiť a predĺžiť kvalitu života?

Bratislava, Poliklinika Váš Lekár, Eurovea 2, Pribinova 40

text

13.15 Otvorenie moderného endoskopického pracoviska v UNLP Košice

Súčasťou slávnostného otvorenia bude prehliadka priestorov a brífing.

Na podujatí sa zúčastní ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

Košice, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, 3. poschodie, Trieda SNP 1

text, foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk