Doplnený prehľad udalostí na pondelok 18. septembra

Vedúci vydania:

predpoludním: I. Matejička

popoludní: N. Mihová

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

---------------------------------------------------------------

Konferencia Dobre spravovaná kultúra (18. - 19. septembra)

Tematicky sa konferencia zameria na dôležité aspekty tvorby verejných politík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Bratislava, Slovenská národná galéria, kinosála

08.30 Filmový festival CINEDU (18. - 29. septembra)

Medzinárodný festival filmov pre deti a mládež predstaví výber medzinárodných, hraných, dokumentárnych a animovaných filmov v slovenskej premiére.

Nové Mesto nad Váhom, mestské kultúrne stredisko

text

09.30 Diskusia portálu Euractiv Slovensko a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Téma: Správa o stave Únie 2023

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

09.30 TK strany Demokrati

Téma: Migrácia - skutočný problém je možná migrácia Slovákov!

Bratislava, centrála strany Demokrati, Miletičova 21

10.00 Profesia days - veľtrh práce v Žiline (18. - 19. septembra)

Žilina, Dom odborov, Antona Bernoláka 51

text

10.00 Verejná prezentácia vízie a koncepcie obnovy Kúpeľov Sliač

Prezentácia výsledkov urbanistickej a architektonickej štúdie

Sliač, kúpeľný hotel Palace, nádvorie Spoločenskej dvorany

text

10.00 TK strany Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Téma: Časovaná bomba v nehnuteľnostiach - podvodníci Vás môžu obrať o všetok majetok

Bratislava, pred budovou NR SR, Námestie A. Dubčeka 1

10.00 Východoslovenský Vesmírny Klaster + podpísanie memoranda

Predstavenie možností spolupráce so slovenskou vesmírnou kanceláriou (SARIO)

Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi zástupcami Space:Labu, ktorý je súčasťou Slovenskej akadémie vied, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Košice, priestory UVP Technicom, Boženy Němcovej 5

text, zvuk

10.30 Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 na UPJŠ v Košiciach

Košice, Lekárska fakulta UPJŠ, aula, Trieda SNP 1

text

10.30 Slávnostné poklepanie základného kameňa stavby Zberného dvora

Smižany

11.00 TK predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku

Téma: Vyhlásenie k posledným 10 dňom kampane

Bratislava, centrála PS, Grösslingová 4

11.00 Slávnostné otvorenie 105. akademického roka na UK

- vystúpenie rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka, ktorý Zlatými medailami UK ocení štyri osobnosti univerzity

Bratislava, UK, aula, Šafárikovo námestie 6

text

13.30 Prvý výkop Športového centra pri vysokoškolských internátoch Žilinskej univerzity

Žilina, Internáty DA - DB, Vysokoškolákov 20

text, zvuk

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk