EÚ20: M. Dzurinda: Nie je najmenší dôvod zvažovať alternatívu k EÚ

Bratislava 29. apríla (TASR) - Expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý pred 20 rokmi doviedol Slovensko do Európskej únie (EÚ), nevidí najmenší dôvod zvažovať v súčasnosti alternatívu k EÚ. "Otázkou je iba to, ako dokáže Slovensko prispievať k jej spoločnej prosperite a ako efektívne sa na tejto prosperite podieľať," poznamenal pre TASR. Slovensko si 1. mája pripomína 20 rokov od vstupu do EÚ.

V Únii sa hovorí aj o potrebe jej reformy, Dzurinda si myslí, že k vnútornej reforme EÚ raz dôjde. "Otázkou je iba to, kedy a za akých okolností. Projekt európskeho zjednotenia treba dokončiť. Horizontálne - to znamená prijatím krajín západného Balkánu a krajín Východného partnerstva, ale aj vertikálne - to znamená dobudovaním EÚ do podoby politickej únie. Vývoj vo svete a najmä v našom európskom okolí pôsobí oboma smermi," doplnil.

Pri procese dobudovania EÚ do podoby politickej únie je podľa Dzurindu v prvom rade potrebné prísne rešpektovať princíp subsidiarity. "Rešpektovať plnú suverenitu členských štátov v otázkach kultúrnych, etických, vzdelávacích. Je treba mať na pamäti kultúrnu rôznorodosť Európy a nepodliehať pokušeniu 'harmonizovať' túto rôznorodosť," poznamenal.

Potom podľa neho dokážeme ľahšie identifikovať oblasti, v ktorých spoločné rozhodovanie, nie nekonečné dohadovanie sa, bude na prospech všetkých členských krajín EÚ. "Podľa mňa do tejto sféry patrí zahraničná politika a bezpečnosť. Tam treba pristúpiť k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou," povedal v súvislosti s diskusiou o možnosti veto pri rozhodovaní v Rade EÚ.