JÁN A MARTINA, NEZABÚDAME NA VÁS

all-for-jm.jpg

Ataky na kritické médiá, nenávistné prejavy a trestné oznámenia na novinárov sú nepochopením slobody slova.

JÁN a MARTINA, NEZABÚDAME a NEBUDEME TICHO 

Dnes je to presne 6 rokov od vraždy Jána a Martiny. Pri spomienke na nich myslíme hlavne na ich rodiny, ktoré sa stále nedočkali spravodlivosti vo forme odsúdenia objednávateľa tohto ohavného činu, ktorý je znásobený tým, že bol dôsledkom novinárskej práce Jána.

Znevažovanie práce médií, atmosféra nevraživosti a konfrontácie, papalášska povýšeneckosť, či dokonca agresívne zastrašovanie, ktoré voči kritickej časti médií čoraz častejšie uplatňujú predstavitelia vládnej moci, je odsúdeniahodná“.

Je bohužiaľ nepochopením slobody slova, ak mnohí predstavitelia štátu novinárov kvôli vlastnému politickému prospechu systematicky atakujú, a podrývajú tento pilier demokratickej spoločnosti. Skutočné profesionálne médiá zastupujú občanov a verejný záujem a zdravá sebavedomá spoločnosť sa ich nebojí”, povedali Ivan Godársky a Rasťo Kužel z MEMO 98.

Dôsledkom hrubosti a konfrontácie je spoločenské znecitlivenie a otupievanie, prehlbovanie polarizácie spoločnosti, postupná akceptácia agresivity a nenávistných prejavov vo verejnom diskurze, ktoré sa stávajú normou pre stále širšie vrstvy spoločnosti a ich medziľudské vzťahy. 

Vyzývame nositeľov týchto nebezpečných tendencií, predovšetkým premiéra Fica, jeho poradcov, ako aj čelných predstaviteľov SNS, aby prestali s útokmi na médiá, s verejným znevažovaním ich prínosu, či s oslabovaním verejnoprávneho charakteru RTVS.

Namiesto trestných oznámení na komentátorov ich vyzývame, aby našli odvahu a v novele Trestného zákona dekriminalizovali trestný čin ohovárania.. Je šokujúce, že z hľadiska prípustnej trestnej sadzby je Slovensko dokonca na európskom dne, keď podľa existujúceho §373 TZ sa odsúdený za ohováranie môže potrestať odňatím slobody až na 8 rokov.

Sloboda slova, právo na informácie, nezávislé a sebavedomé média,  predovšetkým médiá verejnej služby, investigatíva, hľadanie pravdy a kritické myslenie pri zobrazovaní spoločenských tém sú esenciami, bez rešpektu ku ktorým sa žiadna demokratická spoločnosť nerozvíja a nekultivuje.

Ctíme si dôležitú prácu, ktorú robia nezávislí novinári a chceme, aby sa pri odhaľovaní pravdy cítili slobodne a bezpečne. Šokujúca smrť Jána a Martiny musí ostať večným mementom a stálou pripomienkou, že novinárov a médiá je nutné chrániť, a nie na nich útočiť.  

Nezabúdame na Vás, Ján a Martina. Nikdy nezabudneme a nebudeme ticho pri pripomienke Vášho odkazu. 

Tu je vyhlásenie šéfredaktoriek a šéfredaktorov k dnešnej pamiatke.

#ALL FOR JAN