Lučenec: MsZ schválilo zvýšenie ceny za výstavbu plavárne o takmer 195.000 eur

Lučenec 1. augusta (TASR) - Poslanci mesta Lučenec na pondelňajšom (31. 7.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili dodatok k zmluve o diele týkajúcej sa výstavby plavárne, v ktorom zhotoviteľ požadoval schválenie prác navyše v celkovej sume takmer 195.000 eur. Termín dokončenia výstavby sa však nemení. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Práce navyše zhotoviteľ navrhol realizovať s cieľom optimalizácie navrhnutého diela s budúcim pozitívnym dosahom na úsporu nákladov pri prevádzke. Súčasťou dodatku sú aj práce, ktoré požaduje mesto na základe dodatočne zistených skutočností a ktoré neboli predmetom zmluvy so zhotoviteľom. Cenová úroveň návrhu bola podľa samosprávy preverená nezávislými cenovými ponukami a reflektuje na aktuálny stav na stavebnom trhu.

V prácach navyše sú zahrnuté napríklad protipovodňové opatrenia, príplatok za zmenu vyhotovenia interiérových dverí a s tým súvisiace vykonané práce, doplnenie pákových otváračov okien či príplatok za zmenu hrúbky a povrchovej úpravy nosného trapézového plechu. Práve zmeny v nosnej konštrukcii majú podľa mesta priniesť budúcu úsporu prevádzkových nákladov. Vyhotovenie jedného opakovaného protipožiarneho náteru, ktorý by bolo potrebné pravidelne vykonávať pri pôvodnej povrchovej úprave, bolo vyčíslené na približne 45.000 eur. Obnovu protipožiarnych náterov nad bazénovou časťou navyše podľa mesta nie je možné realizovať počas prevádzkovania plavárne a je nutné vypustiť bazén.

"Práce na plavárni pokračujú v súlade s vysúťaženou zmluvou. Každý týždeň prebiehajú kontrolné dni, kde sa stretáva odborný tím a aj poslanci, ktorí majú záujem. Vznikajúce problémy, ktoré sú pri stavbe takéhoto rozsahu pochopiteľné, sa operatívne riešia. Krytá plaváreň je aktuálne náš najväčší projekt, stavba, a všetci, ktorí sa na výstavbe podieľajú, robia všetko pre to, aby bola dokončená včas," skonštatovala primátorka mesta Alexandra Pivková.

Výstavba novej krytej plavárne v Lučenci odštartovala vlani v auguste, nachádzať sa bude v blízkosti mestského kúpaliska a ďalších športovísk. Súčasťou plavárne bude 25-metrový bazén so šiestimi plaveckými dráhami i wellness centrum. Cena výstavby plavárne sa po schválení dodatku zvýšila z pôvodných vyše 5,5 milióna eur na takmer 5.720.000 eur. Samospráva na realizáciu projektu získala z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 1,5 milióna eur, zvyšok financuje z vlastných a úverových zdrojov.