NKÚ: Fungovanie štátnych inštitúcií počas pandémie treba komplexne vyhodnotiť

Bratislava 10. mája (TASR) - Fungovanie štátnych inštitúcií, zapojených do krízového riadenia počas pandémie ochorenia COVID-19, je potrebné komplexne vyhodnotiť, a to aj na úrovni vlády. Zároveň je nevyhnutné zmeniť legislatívu a jasne definovať práva a povinnosti všetkých aktérov počas mimoriadnych situácií, aby neskôr neboli vystavovaní riziku trestnoprávneho konania. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý v súvislosti s pandémiou vykonal viaceré kontroly a analýzy.

NKÚ doteraz vykonal päť kontrol a tri analýzy zamerané na riadenie pandémie a zabezpečenie potrebného materiálu, podnikateľskú sféru, školstvo aj samosprávu. Zo zistení vyplývajú problémy spojené s efektívnosťou, hospodárnosťou a účelnosťou použitia financií počas pandémie. "Po prvej vlne pandémie neboli napriek upozorneniam prijaté také opatrenia, aby boli reakcie pri druhej vlne pružnejšie. Problémy pretrvávali v Správe štátnych hmotných rezerv SR, bezpečnostnej rade, ale aj v pandemickej komisii," upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Na základe kontrol úrad vypracoval súhrnnú správu, ktorú poslal premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej (Hlas-SD), predsedovi parlamentného zdravotníckeho výboru Vladimírovi Balážovi (Smer-SD), hlavnej hygieničke Tatiane Červeňovej či vedeniu samosprávnych združení.

Aktuálne NKÚ finišuje s kontrolou nákupu, skladovania a likvidácie vakcín proti ochoreniu COVID-19. Výsledky tejto kontroly zašle nielen slovenským štátnym inštitúciám, ale aj Európskemu dvoru audítorov a Európskemu parlamentu. Analytici NKÚ sa tiež začali venovať zberu údajov o výdavkoch na mobilné odberové miesta, tzv. MOM-ky. Na základe rizikovej analýzy sa rozhodne o prípadnej kontrole.