NRSR: Opozícia neuspela s návrhmi na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku

Bratislava 27. februára (TASR) - Opoziční poslanci neuspeli s návrhmi na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku. Obmedziť a upraviť jeho využívanie navrhovali poslanci z klubu Slovensko, KÚ, Za ľudí a rovnako zo SaS a PS. Parlament odmietol aj úpravu disciplinárneho poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR z dielne PS, ktorá sa týkala disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi SR.

Hnutie Slovensko chcelo upraviť sporný paragraf tak, aby jeho znenie zodpovedalo pôvodnému zmyslu tohto mimoriadneho opravného prostriedku. Sľubovali si od toho zlepšenie dodržiavania zákazu negatívnych pokynov, ktorý sa neraz podľa poslancov obchádza práve využitím paragrafu 363.

SaS navrhovala obdobne obmedziť využívanie niektorých oprávnení generálneho prokurátora, ktoré mu patria podľa paragrafu 363. Dávajú mu podľa strany "neprimeranú moc nad prípravným konaním". Paragraf nechceli zrušiť, ale upraviť jeho pravidlá tak, aby čo najviac zodpovedali jeho pôvodnému účelu, a to odstraňovaniu nezákonnosti v prípravnom konaní.

Poslanci z PS podobne navrhovali obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora a "zmenšiť priestor na svojvoľné alebo nedôvodné intervencie generálneho prokurátora SR do vyšetrovania trestnej činnosti". Umožniť navrhovali aj súdny prieskum jeho rozhodnutí vydaných na základe sporného paragrafu.

V novele zákona o disciplinárnom poriadku NSS navrhovali poslanci z PS zmeniť kvórum potrebné na podanie disciplinárneho návrhu voči generálnemu prokurátorovi. A to z troch pätín poslancov parlamentu na jednu pätinu.