NRSR: Vládnu novelu Trestného zákona prerokujú poslanci v skrátenom konaní

Bratislava 27. februára (TASR) - Vládnu novelu Trestného zákona týkajúcu sa premlčacích lehôt prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Návrh schválili poslanci v utorok popoludní po tom, ako na návrh predsedu parlamentu predčasne ukončili diskusiu. Plénum zároveň rozhodlo, že diskusia o novele v prvom čítaní bude trvať len 12 hodín.

"Uvedomujúc si spoločenskú objednávku, cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania," ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti predložené zmeny.

Pri týchto trestných činoch by sa tak mali uplatňovať doterajšie premlčacie lehoty, a to najmä 20-ročná lehota v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody najmenej desať rokov. Patria medzi ne najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie.

Diskusiu k návrhu na skrátené legislatívne konanie odsúhlasilo 77 zo 78 prítomných poslancov, jeden nehlasoval. Predseda parlamentu návrh na ukončenie diskusie odôvodnil tým, že v diskusii už vystúpili zástupcovia všetkých opozičných poslaneckých klubov.