Oznámenie: TK ministrov školstva T. Druckera a zdravotníctva Z. Dolinkovej

Tlačová konferencia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera a ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej sa uskutoční v pondelok 13. novembra o 13.00 h v tlačovej miestnosti MŠVVŠ SR, prízemie, Stromová č. 1 v Bratislave. Téma: Nedostatok zdravotníkov – spoločný návrh riešenia.

Upozornenie: V prípade záujmu o parkovacie miesto, je potrebné, aby zástupcovia médií zaslali údaje na emailovú adresu [email protected] - EČV a typ vozidla, do pondelka 13. novembra do 10.00 h. Počet parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený.

TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVŠ SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.