Oznámenie: Zvolanie 100. schôdze Národnej rady SR

Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvoláva podpredseda NR SR Peter Pčolinský 100. schôdzu Národnej rady SR.

Schôdza sa bude konať vo štvrtok 7. septembra o 10.00 h v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu v Bratislave.

Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k nelegálnej migrácii (tlač 1772).

Upozornenie: V súvislosti s konaním schôdze NR SR v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR upozorňuje na organizačné informácie pre zástupcov médií:

- Snímanie priebehu mimoriadnych schôdzí bude možné z balkóna Zimnej jazdiarne. Vstup mediálnych pracovníkov bude umožnený v limitovanom rozsahu jeden štáb (v zložení redaktor a kameraman) na redakciu audiovizuálneho média a dvoch osôb printového/webového média a to do naplnenia kapacity.

- Štandardný fototermín pre médiá v sále (kameramani, fotografi) sa bude konať v úvode každej mimoriadnej schôdze.

- Prípadné mediálne výstupy a tlačové vyhlásenia sa budú môcť uskutočňovať vo vyhradenom priestore vo foyeri Zimnej jazdiarne.

- Mimoriadnu schôdzu bude možné sledovať online na webovej stránke www.nrsr.sk a na Youtube kanáli.

V prípade záujmu o účasť na mimoriadnej 100. schôdzi Národnej rady SR je nevyhnutná predchádzajúca akreditácia a to zaslaním e-mailu na [email protected] (meno, priezvisko, číslo OP) do štvrtka 7. septembra do 07.00 h. Po obdržaní žiadosti o akreditáciu zašlú potvrdzujúci e-mail.

Ďalej upozorňujú, že vstup bude umožnený len na základe udelenej akreditácie.

TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.