Post Bellum SK apeluje na zásadnú zmenu vzdelávania o dejinách 20. storočia

Bratislava 21. augusta (TASR) - Organizácia Post Bellum SK apeluje na zásadnú zmenu vzdelávania o dejinách 20. storočia. Robí tak pri príležitosti 55. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Tomuto obdobiu sa podľa nej na školách venuje minimálna pozornosť, rovnako ako kritickému zhodnoteniu obdobia totalitných režimov a sovietmi vedenej vojenskej intervencii proti československému demokratizačnému úsiliu známemu ako Pražská jar 1968.

"Žiaci a študenti sa dnes učia násobne viac o praveku, staroveku a stredoveku, ako o našich moderných dejinách a kľúčových udalostiach 20. storočia. Pritom práve udalosti 20. storočia zásadne hodnotovo a politicky formovali našu dnešnú štátnosť," upozorňuje riaditeľka organizácie Sandra Polovková.

Ak má mladá generácia rozumieť tomu, prečo sa Slovenská republika hlási k demokratickým hodnotám a tradíciám, prečo neoslavujeme ľudácky slovenský štát, ale Slovenské národné povstanie (SNP) alebo prečo je v zákone zmienka o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, je potrebné zmeniť obsah, formu aj čas, ako o týchto udalostiach učiť na základných a stredných školách. Je tiež presvedčená, že keby mladá generácia mala možnosť lepšie spoznať udalosti Pražskej jari 1968, ako aj jej potlačenia inváziou vedenou sovietskou armádou, mala by jasnejší postoj aj k ruskej invázii na Ukrajinu.

"V krajinách, kde sa viac pozornosti venuje kritickému mysleniu, hodnotovému vzdelávaniu a vysvetľovaniu histórie v širších súvislostiach, majú ľudia jasno v tom, kto je obeť a kto agresor," zdôrazňuje Polovková.

Pri príležitosti 55. výročia invázie treba podľa nej jasne povedať, že kladenie vencov k pamätníkom obetí nelegálnej a nevyprovokovanej invázie do Československa nestačí. Symbolické akcie sú síce nepochybne potrebné, ale potrebné je oveľa viac. "Nemôžeme čakať, že nám vyrastie kriticky mysliaca, historicky a hodnotovo zorientovaná generácia mladých ľudí, ak im nedáme jasné a zrozumiteľné informácie o tom, čo sa na Slovensku v 20. storočí dialo a prečo," odkazuje Polovková s tým, že veľkou výzvou bude zvýšiť znalosti žiakov o kľúčových udalostiach moderných dejín.