Predbežný prehľad udalostí na piatok 10. novembra

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Celoslovenská zbierka pri príležitosti Dňa vojnových veteránov

Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na dokumentovanie príbehov veteránov protifašistického a protikomunistického odboja. Darcovia si budú môcť pripnúť na oblečenie červené maky.

EIT Health i-Days

Podujatie určené na podporu inovácií v zdravotníctve.

Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, školiace stredisko EDUKA

Festival mladého vína (10. - 11. novembra)

Bratislava, Primaciálne námestie

Sprístupnenie výstavy Od základov (10. - 19. novembra)

Architektonická súťaž na novú administratívnu budovu Úradu vlády SR.

Bratislava, Slovenská národná galéria

Prvá konferencia Equal pay day na Slovensku (10. - 11. novembra)

Hovorme nahlas. Všetci si zaslúžia rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

Bratislava, Slovenská sporiteľňa, centrála, Tomášikova 48

08.40 Vyhlásenie Jozefa Brhela a advokáta Michala Mandzáka pred pokračovaním súdneho procesu v kauze Mýtnik

Banská Bystrica, Špecializovaný trestný súd, Skuteckého 10

09.00 DOD Lekárskej fakulty UK

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Bratislava, LF UK, Špitálska24

09.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava, Úrad BSK, rokovacia sála, Sabinovská 16

09.00 DOD Filmovej a televíznej fakulty VŠMU

Bratislava, Svoradova 2A

09.00 Interbeauty - medzinárodný veľtrh kozmetiky

Esoterika biostyl - veľtrhy zdravej výživy, ekológie a zdravého životného štýlu

(10. - 11. novembra)

Bratislava, Incheba Expo, Viedenská cesta 3-7

10.00 Vyhodnotenie 8. ročníka festivalu MobilFest

Festival videofilmov a fotografií natočených a nafotených mobilným telefónom organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach.

Košice, OC Optima, kinosála Cinemax, Moldavská cesta 32

10.00 Otvorenie zrekonštruovaných priestorov športovej haly a školských dielní

Za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej.

Dolný Kubín, SOŠ polytechnická, Jelšavská 4

10.00 Ústavnoprávny výbor NR SR

Bratislava, NR SR, m. č. 150, Námestie A. Dubčeka 1

13.00 TK o ocenení Lúč z tmy

Téma: Predstavenie tohtoročných laureátov členmi poroty

Ocenenie udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti ľuďom, ktorí zlepšujú kvalitu života Rómov na Slovensku.

Bratislava, Goetheho inštitút, Panenská 33

13.00 Festival vedy a techniky Amavet - vyhlásenie výsledkov

Bratislava, Incheba, Expo

13.30 Vernisáž Vojnové cintoríny

Výstava sa koná pri príležitosti 105. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a potrvá do 15. decembra.

Košice, Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra histórie, budova Platón, Moyzesova 9

16.00 Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Vráble

Vráble, mestský úrad, veľká zasadačka

18.00 Festival amatérskych divadiel (10. - 12. novembra)

Košice Kasárne, Kulturpark, Kukučínova 2

18.00 Víkend zatvorených hraníc (10. - 11. novembra)

Divadelné predstavenie Krídlo, ktoré vyrozpráva skutočný príbeh Josefa Hlavatého a jeho trojročného syna Davida. Obom sa neďaleko Malaciek podarilo utiecť cez železnú oponu podomácky vyrobeným rogalom. Po predstavení sa uskutoční diskusia s historikom ÚPN Petrom Miklem a účinkujúcimi.

Malacky, kino

19.00 Slávnostné odovzdávanie ocenenia Cena za vedu a techniku 2023

Bratislava, Incheba Expo, hala B0, Viedenská cesta 3-7

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk