Prehľad udalostí na štvrtok 15. februára

Vedúci vydania:

predpoludním: J. Vajdeľová

popoludní: S. Rybanová

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

Zasadnutie Súdnej rady SR

Bratislava, Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8

08.00 Výbor NR SR pre európske záležitosti

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 149, Námestie A. Dubčeka 1

09.00 9. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, video, zvuk, live

10.00 TK Ministerstva vnútra SR

Téma: Hasiči budú na boj s lesnými požiarmi a povodňami lepšie vybavení

Po skončení TK sa uskutoční prehliadka a fototermín vozidiel.

Bratislava, Košická 47

10.00 TK Nadácia Zastavme korupciu

Téma: Viac férovosti na školách znamená lepšiu dochádzku študentov aj ich profesijné vyhliadky

Bratislava, Binarium, Staré Grunty 18

text, zvuk

10.00 Otvorenie zrekonštruovaného strediska odborného výcviku pre odbor cukrár

Martin, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11

text

10.30 TK Železničnej spoločnosti Slovensko pri príležitosti spustenia nových dvojposchodových jednotiek typu KISS do prevádzky

Nové Zámky, železničná stanica

text, video, zvuk, foto

10.30 TK Slovenskej komory zubných lekárov

Téma: Aktuálna situácia a možné ohrozenia pri poskytovaní zubnolekárskej starostlivosti v roku 2024

Bratislava, hotel Lindner, sála Praha, 3. poschodie, Metodova 4

text, zvuk

10.30 TK Kresťanskodemokratického hnutia

Téma: Akútna výzva ministrovi Tomášovi: opatrovatelia sú na kolenách a potrebujú vašu pomoc

Bratislava, NR SR, press centrum, Námestie A. Dubčeka 1

11.00 Otvorenie zmodernizovaného oddelenia Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej

- príhovor prezidentky

- fototermín

11.45 h - vyjadrenie pre médiá

Bratislava, Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, mínus 2. poschodie, blok E, Limbová 1

text, zvuk, foto

11.00 Medzinárodný deň detskej rakoviny - Svetielko nádeje

Charitatívna celoslovenská kampaň zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene.

Banská Bystrica, Food court Europa SC, Na troskách 25

text

11.00 TK Slovenskej národnej galérie

Téma: Prvá tohtoročná výstava Marka Blaža: Celý človek

Bratislava, SNG, Riečna 1

text, video, zvuk, foto

11.30 Stretnutie primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka s médiami

Téma: Oficiálne otvorenie zberu použiteľného šatstva a textilu v Košiciach

Košice, Spoločensko-relaxačný areál, Milosrdenstva 4

text, video, zvuk, foto

12.05 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, miestnosť Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 147, 1. poschodie, Námestie A. Dubčeka 1

12.05 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

text

12.45 Circular Summit + brífing o 13.45 h

Podujatie je zamerané na cirkulárne biznis modely, ktoré znižujú produkciu odpadu aj emisií a šetria prírodu a klímu.

12.45 h - Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Slovak Business Agency, Circular Slovakia a CIRCO international

12.55 h - moderovaná prezentácia výstavy cirkulárnych produktov a služieb

13.45 h - brífing

Bratislava, Mlynica, Turbínová 15

text, zvuk

13.30 Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme laureátky ocenenia Dobré srdce

Súčasťou prijatia budú príhovory a fototermín.

Bratislava, Prezidentský palác

14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Šaľa

Šaľa

14.00 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko, estrádna sála

14.00 Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Ba Vajnory

Bratislava, Miestny úrad, 1. poschodie, Vajnory

15.30 Brífing Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia

Téma: Európsky grantový program LIFE, z ktorého sú financované ochranárske revitalizačné projekty v sieti chránených území Natura 2000

Za účasti Eurokomisára pre životné prostredie Virginijusa Sinkevičiusa a zástupcov mimovládneho sektora.

Bratislava, pri moste na ostrov Sihoť, Devínska cesta (GPS: 48.148470, 17.044705)

16.00 Noc architektúry a dizajnu

Bratislava, STU, Fakulta architektúry a dizajnu, aula, Námestie slobody 19

text, foto

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk