Týždenný prehľad udalostí v SR na 20. týždeň

13. mája - pondelok

Týždeň Nitrianskej galérie (13. - 19. mája)

Nitra, Nitrianska galéria, Župné námestie 3

13. mája - pondelok

10.00 Sympózium v Zabudnutom pivovare (13. - 17. mája)

Banská Bystrica, pasáž Hogo Fogo Jazz & Art klub, Námestie Š. Moyzesa 7

13. mája - pondelok

10.00 IPC Informačný deň: Svojpomocná výstavba domov

Organizuje Inovačné partnerské centrum v spolupráci s organizáciou Projekt DOM.ov

Zborov, Šerédyho kaštieľ, Lesná 541, okres Bardejov

13. mája - pondelok

10.30 TK Slovenského národného múzea a Zväzu múzeí na Slovensku

Téma: Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií 2024

Bratislava, sídelná budova SNM, Vajanského nábrežie 2

13. mája - pondelok

11.30 Otvorenie verejnej nabíjacej lokality ZSE Drive pre elektrické kamióny a dodávky

Trnava, Empark, Seredská 247

13. mája - pondelok

13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčín, Úrad TSK, kongresová sála, K dolnej stanici 20A

13. mája - pondelok

13.00 TK "Prečo pribúda čoraz viac pacientov s IBD ochoreniami?"

Témy: Prečo pribúda čoraz viac pacientov s IBD ochoreniami – Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou? Je to daň za zlý životný štýl? Ako to aktuálne vyzerá v gastroenterologických ambulanciách?

Bratislava, Slovenská gastroenterologická spoločnosť, zasadacia miestnosť, Hurbanovo námestie 1

13. mája - pondelok

14.00 Starmus - medzinárodný festival vedy, umenia a hudby

Bratislava, Tipos aréna - Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9

13. mája - pondelok

14.00 Brífing Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov.

Téma: Všeobecní lekári a ich aktívne pôsobenie v komunite za prevenciu a zdravie

Sprievodným podujatím bude Krokovačka - zážitkovo-edukačné podujatie, ktorým sú všeobecný lekári zvýrazniť význam chôdze.

Bratislava, Medická záhrada, Letná čitáreň

13. mája - pondelok

18.00 Festival súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2024

(13. - 18. mája)

18.00 h - slávnostné otvorenie

Bratislava, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

Bratislava a Trnava

14. mája - utorok

Deň tanca - celoštátna postupová prehliadka

Žiar nad Hronom, MsKC

14. mája - utorok

Informatívna správa ŠÚ SR o:

- inflácii - indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024

14. mája - utorok

09.00 TK na tému "Preventívna prehliadka. Zachyťte ochorenie včas."

Témy: Ako má preventívna prehliadka správne vyzerať z pohľadu lekárka i sestry a čo všetko môže odhaliť?Hypertenzia - ako môžu dnešné rozhodnutia ovplyvniť našu budúcnosť. Ochorenie obličiek a prevencia. Ako zvládať bolesť?

Bratislava, Korzo café & restaurant, Hviezdoslavovo námestie 3

14. mája - utorok

09.00 Podujatie STU Science-enterTainment-yoU!

Program: prednášky, vedecké pokusy a ukážky v podaní výskumníkov a študentov fakúlt STU. Cieľom podujatia je popularizovať vedu a techniku.

Bratislava, Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Iľkovičova 3

14. mája - utorok

09.30 TK Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Téma: Jednotná klasifikácia ubytovacích zariadení na Slovensku

Senec, hotel Senec, Slnečné jazerá - sever

14. mája - utorok

09.45 Brífing Stephanie A. Urchickovej, nastupujúcej prezidentky medzinárodnej dobročinnej organizácie Rotary Internatonal v rámci pracovnej cesty na Slovensku

Téma: Dobrovoľníctvo, zdravotná i sociálna starostlivosť v našej komunálnej sfére

Košice, Východoslovenská galéria, Prezidentská knižnica, Hlavná 27

14. mája - utorok

10.00 Veľtrh IDEB Defence & Security (14. - 16. mája)

Medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB Defence & Security.

- Slávnostná ceremónia pri príležitosti otvorenia veľtrhu

Bratislava, výstavisko Incheba, Viedenská cesta, voľná plocha P2 (alt. hala D2)

14. mája - utorok

10.00 TK pri príležitosti čistenia rieky Ipeľ - Veľké upratovanie Ipľa

Na TK sa zúčastnia starostovia a predstavitelia maďarských a slovenských miest a obcí.

Maďarsko, mesto Szob, kancelária primátora mesta, Szent Imre u. Szob. 12

14. mája - utorok

10.00 Slávnostné udeľovanie ocenení Slovenského Červeného kríža

Ocenenia za výnimočný prínos v humanitárnej oblasti. Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň

14. mája - utorok

11.00 Brífing spoločnosti BAE Systems Hägglunds

Téma: Novinky v projekte CV90. Predstavenie časti vozidla CV90 MkIV pre slovenskú armádu. Predstavenie tanku CV90120.

Brífing sa uskutoční počas obrannej výstavy IDEB.

Bratislava, Incheba Expo, Viedenská cesta 3 - 7

14. mája - utorok

12.00 TK OnkoAliancie Slovensko

Téma: Zástupcovia Európskej organizácie proti rakovine zhodnotia efektivitu skríningových programov na Slovensku, kde sa nachádzame v porovnaní s ostatnými EÚ krajinami a kde zaostávame v oblasti skríningových programov

Bratislava, Zastúpenie EK na Slovensku, Palisády 29

14. mája - utorok

14.00 Press trip Štátnej ochrany prírody SR

Téma: Štátni ochranári zachraňujú pôvodné druhy ovocných stromov z Polonín. Predstavenie genofondového sadu v Habure.

Habura, poľnohospodárske družstvo, okres Medzilaborce

14. mája - utorok

16.30 Uvedenie knihy Jozef Banáš: Nevzdám to! Aurel Stodola

Podujatie sa koná pri príležitosti 165. výročia narodenia slovenského vedca Aurela Stodolu.

Bratislava, STU, Strojnícka fakulta, vstupné priestory, Námestie slobody 17

14. mája - utorok

18.30 Galavečer Košice Region Innovation Awards 2024

Košice, Kunsthalle

15. mája - streda

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok

Ružomberok, mestský úrad, veľká zasadačka, Námestie A. Hlinku 1

15. mája - streda

09.00 Mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava, Úrad BSK, rokovacia sála, Sabinovská 16

15. mája - streda

09.00 Verejný odpočet Geodetického a kartografického ústavu

Bratislava, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, červená zasadačka, Chlumeckého 4

15. mája - streda

09.30 Ekoturistická konferencia (15. - 16. mája)

Téma: Budúcnosť cestovného ruchu: udržateľnosť

Košice, Technická univerzita, Univerzitná knižnica, Boženy Němcovej 7

15. mája - streda

10.00 Slávnostné otvorenie ekocentra v rámci projektu Včelí kRaj

Kokava nad Rimavicou, vzdelávacia včelnica, dolina Liešnica

15. mája - streda

10.00 Verejný odpočet činnosti a hospodárenia Slovenského národného divadla za rok 2023

Bratislava, SND, nová budova, Modrý salón, Pribinova 17

15. mája - streda

10.00 Konferencia neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Téma: Výsledky, aktivity projektu Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia

Nitra, Na Vŕšku 2

15. mája - streda

13.00 Zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

Trnava, Úrad TTSK, zasadacia miestnosť, 2. poschodie, Starohájska 10

15. mája - streda

14.00 Rokovanie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

Bratislava, Slovenský rozhlas, Mýtna 1

15. mája - streda

14.00 Dni mesta Dobšiná a 30. Dobšinské turíčne sviatky

(15. - 19. mája)

Dobšiná

15. mája - streda

15.00 Vernisáž Maňo Štrauch: Neviditeľné deti

Úrad komisára pre deti a OZ Umenie pomáha pozývajú na výstavu fotografií. Súčasťou podujatia bude slávnostné uvedenie publikácie Najlepší záujem dieťaťa a ocenenie rodín s výnimočným prístupom k starostlivosti o deti.

Bratislava, Galéria SPP, Mlynské nivy 44/c

15. mája - streda

16.30 Meet&Learn: Ako prilákať a udržať top talent pre AI a digitalizáciu

Bratislava, The Spot, Bottova 2/A

15. mája - streda

18.30 Starmus - svetový festival vedy, hudby a umenia

- udeľovanie medailí Stephena Hawkinga a koncert Sonic Universe: The Offspring

Bratislava, Tipos aréna

16. mája - štvrtok

Balónová fiesta Košice (16. - 19. mája)

Košice

16. mája - štvrtok

08.30 Panelová diskusia o rozširovaní biznisu do Rakúska

Organizuje rakúska poradenská spoločnosť Austrian Business Agency.

Téma: Prečo práve Rakúsko? Výhody podnikania v Rakúsku. Založenie spoločnosti v Rakúsku - daňové a právne aspekty podnikania.

Bratislava, Kultrama, Račianska 22/A

16. mája - štvrtok

09.00 TK Štátnej filharmónie Košice

Téma: 68. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar

Košice, Dom umenia, vstup služobným vchodom, Tajovského, salónik, 1. poschodie

16. mája - štvrtok

09.00 Konferencia SNG "Zberateľstvo a identita: významy a interpretácie" (16. - 17. mája)

Bratislava, Slovenská národná galéria, kinosála

16. mája - štvrtok

10.00 Predstavenie dvoch študentských vozidiel, s ktorými študenti smerujú na medzinárodné preteky v úspornej jazde Shell Eco-marathon.

Trnava, Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23

16. mája - štvrtok

10.00 Dni mesta Dobšiná a 30. Dobšinské turíčne sviatky (15. - 19. mája)

Beh ulicami mesta

Dobšiná

16. mája - štvrtok

10.00 TK zástupcov Žilinského samosprávneho kraja

Téma: Pokračovanie Vážskej cyklomagistrály. Schválený projekt z eurofondov Na bicykli po spoločnom slovensko-českom pohraničí.

Považský Chlmec, cyklomost

16. mája - štvrtok

10.30 TK Slovenského technického múzea

16.00 h - vernisáž Dagmar Lobodová a Monika Jahodová: Medzi nami žehličkami

Košice, STM, výstavné priestory, Hlavná 88

16. mája - štvrtok

11.30 Predstavenie a diskusia o novej správe Európskej environmentálnej agentúry s názvom Európske hodnotenie klimatických rizík.

Podujatie bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády 29

16. mája - štvrtok

12.30 TK Divadla Pavla Országha Hviezdoslava

Téma: Premiéra inscenácie Prešporské porno v réžii Valerie Schulczovej

10.00 h - verejná generálka

12.30 h - tlačová konferencia za účasti tvorcov a účinkujúcich

Bratislava, DPOH, Laurinská ulica

16. mája - štvrtok

15.30 Prezentácia publikácie Martin Dudáš: Z histórie prešovských ulíc

Prezentácia publikácie o histórii Prešova spojená s besedou s jej autorom.

Prešov, krajská galéria, Hlavná 51

16. mája - štvrtok

17.00 Slávnostný večer Tváre mesta spojený s odovzdávaním mestského ocenenia Prievidzský anjel

Prievidza, dom kultúry, F. Madvu 11

16. mája - štvrtok

18.00 Premiéra filmu Jonáš Motyčka: Horská dráha

Dokumentárny film o ľuďoch, ktorým do života vstúpila hraničná porucha osobnosti.

Bratislava, Artkino za zrkadlom, Rovniankova 3

17. mája - piatok

Paradajs Photo Fest (17. - 19. mája)

Medzinárodný festival súčasnej fotografie a príbuzných médií.

Banská Štiavnica

17. mája - piatok

09.00 Dni mesta Dobšiná a 30. Dobšinské turíčne sviatky (15. - 19. mája)

Oficiálne otvorenie Dní mesta.

Dobšiná

17. mája - piatok

09.00 Predstavenie super úsporného vozidla v Košiciach

Košickí študenti Strojníckej fakulty TUKE navrhli a zostrojili nové vozidlo na preteky Shell Eco-marathon.

Košice, TUKE, Univerzitný vedecký park, Technicom, Němcovej 5

17. mája - piatok

10.00 TK organizácií Amnesty International, Dúhové rodiny, Iniciatívy Inakosť, spolu Light, Sapling a Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí

Téma: Výzva vláde a parlamentu SR na obranu ľudských práv a kvír ľudí

Bratislava, Foajé, Štefánikova 16

17. mája - piatok

10.00 Medzinárodná výstava modelových želežníc (17. - 19. mája)

Bratislava, STM-Múzeum dopravy, Šancová 1/B

17. mája - piatok

10.00 TK Kunsthalle Bratislava

Téma: Plánované kroky a krízový manažment Kunsthalle na rok 2024

Bratislava, Kunsthalle, Námestie SNP 12

17. mája - piatok

18.00 Pochod Kráčajte s nami za práva pre všetkých

Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii.

Bratislava, Námestie SNP

17. mája - piatok

18.00 Vernisáž Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989

11.30 h - Komentovaný výklad pre zástupcov médií

Bratislava, hrad Devín, Muránska 10

18. mája - sobota

Výročná konferencia českých a slovenských Rotary klubov

Bratislava

18. mája - sobota

Noc múzeí a galérií

Celoslovenské podujatie

18. mája - sobota

Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Belá nad Cirochou

18. mája - sobota

Starožitnícke a gazdovské trhy

Nitra, agrokomplex

18. mája - sobota

09.45 Post Bellum - Beh pre pamäť národa

Bežcom budú k dispozícii trate na päť a 10 kilometrov.

Bratislava, Cyklomost slobody, Devínska Nová Ves

18. mája - sobota

10.00 Glgáč - stretnutie hrnčiarov na hrade Revište

Revište, hrad, okres Žarnovica

18. mája - sobota

10.00 Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeum pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

Skalica, Záhorské múzeum, Námestie slobody 13

18. mája - sobota

10.00 Kultúrna jar Adely Ostrolúckej

Podujatie je venované 200. výročiu narodenia A. Ostrolúckej

10.00 h - slávnostné služby božie

13.00 h - Slávnostné otvorenie

13.30 h - Hlavný program

Ostrá Lúka

18. mája - sobota

10.00 Trdlofest - otvorenie letnej turistickej sezóny

Skalica, Františkánska záhrada

18. mája - sobota

13.30 Deň so Štefanom Kvietikom pri príležitosti životného jubilea herca

Súčasťou podujatia bude výstava Štefan Kvietik... jednoducho legenda, ktorá potrvá do 9. júna.

Modrý Kameň, hrad

18. mája - sobota

15.00 Otvorenie kúpeľnej sezóny 2024 v Kúpeľoch Sliač

Sliač, kúpeľný hotel Palace, nádvorie

19. mája - nedeľa

10.00 Otvorenie zrevitalizovaného parku na Račianskom mýte

Súčasťou podujatia budú hudobné vystúpenia, športové aktivity a sprievodný program.

Bratislava, Račianske mýto

19. mája - nedeľa

13.00 Deň rodiny Žilinského samosprávneho kraja

Námestovo, amfiteáter

19. mája - nedeľa

14.00 Otvorenie multifunkčného ihriska v BYS3T parku

Bratislava, Zárubová ulica, Záhorská Bystrica