Ústava SR (460/1992 Zb.)

laws.jpeg

[z 1. septembra 1992]

Verzia účinná od 26.1.2023 tu.