Ústava SR (460/1992 Zb.)

460-1992_as-of-1-7-2023.png

[z 1. septembra 1992]

Verzia účinná od 1.7.2023.