Vláda prerokuje štatút rady pre politiku súdržnosti či Národný lesnícky program

Bratislava 13. marca (TASR) - Rada vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 by mala rozšíriť svoje pôsobenie aj na regionálny rozvoj. Názov sa zmení na Radu vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, zvýšiť by sa mal počet zástupcov združenia samosprávnych krajov SK 8. Vyplýva to z návrhu štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) by mal prerokovať aj návrh Národného lesníckeho programu SR pre roky 2025 až 2030 "Lesy pre spoločnosť". Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má po jeho schválení do konca tohto roka predložiť akčný plán k tomuto lesníckemu programu.

Ďalšími bodmi rokovania by mali byť napríklad nové znenie Akčného plánu implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2024 - 2026 či zrušenie niektorých úloh, vyplývajúcich z predchádzajúcich uznesení vlády.

Medzi informatívnymi materiálmi predloženými na rokovanie je správa o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2023. Podľa nej Sociálna poisťovňa aj v minulom roku zvyšovala kvalitu zákonom zverených činností, dosahovala efektívnejšie a proklientske poskytovanie služieb, ako aj znižovanie administratívnej náročnosti výkonu sociálneho poistenia.

vre ima