Vláda: Schvaľovať bude zákon o strategických investíciách i zmeny štatútov

Bratislava 14. februára (TASR) - Príprava projektov, ktoré štát určí ako strategické investície, i tých, ktoré patria do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), by sa mala zrýchliť. Vyplýva to z návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T, ktorý bude v stredu schvaľovať vláda.

Cieľom zákona je uľahčiť investorom, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy či spoločnosti vo vlastníctve štátu, uskutočniť investície, ktoré majú byť významné pre Slovensko. Zmeny by sa mali dotknúť napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov.

Kabinet by na svojej 16. schôdzi mal takisto schváliť predĺženie poskytovania dočasného útočiska, do 4. marca 2025. Ide o formálne predĺženie v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie.

Ministri majú odobriť aj nový štatút Situačného centra SR (SITCEN), ktoré v rámci Bezpečnostnej rady (BR) SR pomáha vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu. Zmeny by mali prispieť k väčšej operatívnosti a flexibilnosti riadiacich činností.

Zmeniť sa majú aj štatúty Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR a Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Zmeny v Rade vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR sa týkajú aj jej zloženia, členom už nemá byť minister zahraničných vecí a európskych záležitostí vzhľadom na to, že už nezabezpečuje úlohy vykonávateľa plánu obnovy a odolnosti, naopak, doplniť členov rady má minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, taktiež i zástupca Klubu 500.