Vláda: Slovensko vlani evidovalo 1110-percentný nárast nelegálnej migrácie

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovensko evidovalo vlani k septembru 1110-percentný nárast sekundárnej tranzitnej migrácie zo západobalkánskej trasy, čo predstavovalo 33.455 zadržaných cudzincov. Vyplýva to zo správy o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR, ktorú vláda v stredu vzala na vedomie.

"Sekundárna tranzitná migrácia tvorí relatívne stály 97-percentný podiel na celkovej nelegálnej migrácii na území Slovenskej republiky," priblížila správa.

Migranti evidovaní na Slovensku tranzitovali takmer výlučne z územia Srbska a to rebríkom cez plot do Maďarska za pomoci prevádzačských organizovaných skupín. Slovensko-maďarskú hranicu zväčša prekračovali pešo. Najčastejšou cieľovou krajinou cudzincov bolo naďalej Nemecko, a to v 97,6 percenta prípadov.

Slovensko a Česko na spoločnom rokovaní skonštatovali, že nelegálna migrácia na území štátov Európskej únie bude v blízkej budúcnosti predstavovať závažný, nielen bezpečnostný problém. Volajú po opatreniach na politickej úrovni, a to v celoeurópskom kontexte. Obe strany považujú za problematické nemožnosť navracania migrantov do krajín pôvodu, z dôvodu rozhodnutia prijatého Európskym súdnym dvorom.

Aj na slovensko-poľských rokovaniach sa strany zhodli, že hlavným prostriedkom riešenia problému migračného tlaku na hraniciach EÚ je ďalšie zapojenie a mobilizácia štruktúr Únie na jeho zníženie. Zdôraznili potrebu zvýšiť činnosť agentúry Frontex v tretích krajinách, ktoré sú zdrojom nelegálnej migrácie a v krajinách tranzitu. Očakávajú tiež väčšiu podporu od agentúry Frontex pre ich iniciatívy v tretích krajinách.

"Je tiež potrebné vyvinúť tlak na Európsku komisiu, aby sa začala aktívne venovať otázke riešenia sekundárnej tranzitnej migrácie na území členských štátov EÚ s cieľom vytvoriť fungujúci systém návratov do krajín pôvodu a tranzitu mimo územia EÚ," dopĺňa správa.

S Maďarskom bol vzhľadom na situáciu spoločný výkon služby podľa správy mimoriadne intenzívny. "Vykonávané boli podľa potreby ako náhodné kontroly motorových dodávkových vozidiel, aj spoločný výkon cielených systematických kontrol motorových dodávkových vozidiel na účel odhaľovania sekundárnej tranzitnej migrácie na vstupe do Slovenskej republiky," doplnila správa.

S ukrajinskou stranou boli témami diskusie vlani najmä nárast nelegálnej migrácie cez tzv. zelenú vonkajšiu hranicu zo strany ukrajinských mužov utekajúcich pred mobilizáciou, ale aj hľadanie vhodného spôsobu na zabránenie využívania malých leteckých zariadení na nelegálnu cezhraničnú trestnú činnosť.