Vláda:Rokovať bude o zámere zlúčenia SVP a VV, tiež o investícii MO v B.Bystrici

Bratislava 17. apríla (TASR) - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) má potrebné podklady pre zámer zlúčenia štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba (VV) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) predložiť na rokovanie vlády do konca júna. Vyplýva to z návrhu, ktorému sa bude kabinet venovať na stredajšej schôdzi.

Téma je súčasťou dlhodobejších diskusií o možnom zlúčení štátnych podnikov a vytvorení jedného subjektu, ktorý by komplexne zabezpečoval činnosti v oblasti vodohospodárskeho odvetvia.

Vláda má na svojom 28. rokovaní takisto rozhodnúť o začatí verejného obstarávania obnovy veliteľskej budovy v Banskej Bystrici. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, má aj po rekonštrukcii slúžiť zamestnancom Ministerstva obrany (MO) SR a vojakom. Predpokladané náklady na opravu predstavujú 12,8 milióna eur.

Kabinet má odsúhlasiť aj použitie časti takmer 29-miliónovej alokácie schválenej v roku 2022 na nákup záchranárskych vrtuľníkov. Nevyčerpanú 13-miliónovú sumu navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR použiť na výdavky spojené s utečencami z Ukrajiny, najmä príspevok na ubytovanie odídencov.

Medzi bodmi rokovania je aj príprava zákona o regulácii vesmírnych aktivít. V súčasnosti tieto aktivity pod vlajkou Slovenskej republiky totiž neupravuje žiadny právny predpis.

Ministri sa budú venovať i návrhu vytvorenia Centra bezpečného internetu, ktoré má vzniknúť pre ochranu detí v digitálnom priestore. Spolu s legislatívnym návrhom pre úpravu liniek pomoci je zámer súčasťou Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Exekutíva sa bude zaoberať aj návrhom dohody o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností, ktorú plánuje Slovensko podpísať s Holandskom. Rovnako i výsledkami misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorej cieľom je posúdiť dozorný rámec SR pre jadrovú bezpečnosť a radiačnú ochranu v porovnaní s bezpečnostnými štandardmi MAAE.

Medzi informatívnymi materiálmi preberie vláda aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktoré sa venujú strategickému riadeniu slovenského zdravotníctva.