Voľby23: Na volebnú kampaň a prieskumy platí 48-hodinové moratórium

Bratislava 2. augusta (TASR) - Volebné moratórium sa pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami začne 28. septembra. Zákaz zverejňovať predvolebné prieskumy aj informácie o kandidátoch platí podľa zákona o volebnej kampani 48 hodín predo dňom konania volieb. A to až do zatvorenia volebných miestností.

Začiatkom moratória sa zároveň 28. septembra o polnoci končí predvolebná kampaň. Počas moratória je podľa zákona zakázaná činnosť v prospech či neprospech kandidujúcich strán, hnutí a koalícií či kandidátov. Za porušenie zákazu viesť kampaň môžu politické subjekty dostať pokutu od 30.000 do 300.000 eur. Médiám hrozí za porušenie zákazu informovať o kandidátoch sankcia od 1000 do 10.000 eur.

"Zverejňovať informácie o kandidujúcich politických stranách, kandidujúcich koalíciách politických strán, kandidátoch na prezidenta a kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom vysielaní, v televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických publikáciách, neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve je 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania zakázané," píše sa v zákone.

Legislatíva tiež hovorí, že 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň ich konania, až do skončenia hlasovania, je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a ankiet. Prieskum verejnej mienky, ktorý sa koná v deň volieb, možno podľa zákona vykonávať len s voličmi, ktorí opustili volebnú miestnosť. "A to len tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania," upravuje legislatíva.

Pred poslednými parlamentnými voľbami v roku 2020 platil dlhší zákaz zverejňovať predvolebné prieskumy, a to dva týždne pred voľbami. Poslanci Národnej rady SR v závere roka 2021 zmenili zákon a moratórium na prieskumy platí opäť iba 48 hodín predo dňom konania volieb.