Voľby23: O hlasovací preukaz môžu žiadať i voliči s naplánovanou hospitalizáciou

Bratislava 5. septembra (TASR) - Hlasovací preukaz pre voľbu mimo trvalého bydliska si môžu vybaviť aj voliči, ktorí majú naplánovanú hospitalizáciu v nemocnici mimo trvalého pobytu. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR. O hlasovací preukaz môžu požiadať aj obvinení a odsúdení, ktorí sa v deň volieb nachádzajú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Hlasovať budú do prenosnej volebnej schránky.

O hlasovací preukaz sa dá e-mailom alebo listom požiadať už len do 8. septembra. Osobne sa dá vybaviť preukaz najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra. O hlasovací preukaz treba požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku.

Obce sú povinné zverejniť na úradnej tabuli a na webe, ak ho majú zriadený, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Ak volič požiada o preukaz e-mailom alebo listom, obec mu ho zašle na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasiela sa doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".

Obec nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola na MV SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná.

V deň volieb musí volič po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom a predložiť hlasovací preukaz. Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.