Voľby23: SNS: Chceme zdaniť veľké spoločnosti s neprimerane vysokými ziskami

Bratislava 19. septembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) chce osobitne zdaniť veľké spoločnosti s neprimerane vysokými ziskami, ako sú banky či technologické spoločnosti. Prioritou je pre ňu zastavenie zdražovania či nárast dôchodkov. TASR prináša anketové rozhovory s kandidujúcimi politickými subjektmi ako súčasť seriálu k predčasným parlamentným voľbám.

-Aké sú tri najdôležitejšie body programu vašej strany?-

Zastavenie zdražovania, zdvihnutie dôchodkov a garancia vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti pre našich občanov.

-Aký je postoj vašej strany k reforme nemocníc?-

Súčasné čakacie lehoty k lekárom špecialistom sú pre pacientov neúnosné, ako aj vzdialenosti, ktoré musí pacient prekonať, aby sa dostal k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Preto chceme pre občanov zabezpečiť včasnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých regiónoch Slovenska podporou zrealizovateľných projektov výstavby a rekonštrukcie nemocníc a polikliník. Nesúhlasíme ani s rušením existujúcich zdravotníckych pracovísk z dôvodu nedostatku personálu, ako sa to napríklad momentálne stalo v Malackách, kde zrušili urgentný príjem. Preto musíme zlepšiť aj zamestnanecké prostredie v štátnych zdravotníckych zariadeniach a pri reforme zdravotníctva začať viesť konštruktívny dialóg s hlavnými odborníkmi a stavovskými organizáciami.

-Mienite pokračovať v kurikulárnej reforme?-

Pri kurikulárnej reforme je potrebné zohľadniť tieto výzvy:

Potreba flexibility: Jednotný prístup môže obmedziť flexibilitu a prispôsobenie vzdelávania špecifickým potrebám a záujmom jednotlivých študentov. Niektoré školy by mohli mať svoje vlastné osvedčené metódy a zdroje, ktoré by mohli byť obmedzené zavedením jednotných učebníc.

Diverzita v potrebách a kontexte: Rôzne školy môžu mať odlišné demografické, kultúrne a sociálne kontexty. Potreby žiakov sa môžu líšiť v rôznych regiónoch. Preto by bolo dôležité zabezpečiť, aby jednotné učebnice a kurikulum zohľadňovali túto diverzitu a boli dostatočne flexibilné.

Aktualizácia a vývoj: Vzdelávanie je dynamický proces a potreby a poznatky sa môžu meniť. Zabezpečenie aktualizácie a vývoja jednotných učebníc a kurikula by si vyžadovalo systematické úsilie a pravidelné revízie zo strany zodpovedných inštitúcií.

Pri zavádzaní jednotných učebníc a kurikula je dôležité zohľadniť tieto výzvy a zabezpečiť primeranú flexibilitu, aktuálnosť a rôznorodosť, aby sa zabezpečila kvalita vzdelávania a zároveň rešpektovali špecifické potreby a kontext každej školy.

-Verejné financie bude treba ozdravovať. Aké kroky na ozdravenie pripravujete?-

Na strane príjmov do štátneho rozpočtu napríklad chceme osobitne zdaniť giganty s neprimerane vysokými ziskami ako banky či technologické spoločnosti. Tiež chceme zoštíhliť a spriehľadniť verejnú správu. Ďalej prehodnotíme usporiadanie a postavenie samosprávnych krajov a obnovíme štatút strediskovej obce. Potrebné je aj sprísnenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov. Za podstatnejšie, ako šetriť, však považujeme zvyšovanie príjmov do štátneho rozpočtu z nových zdrojov, a to vieme cez podporu podnikateľského prostredia, ktoré bolo zdecimované nesystémovými opatreniami vlád počas COVID-19.

-Ľudí zaujímajú aj ceny potravín, energií a výška úrokov na hypotékach. Ako chcete zastaviť ich rast?-

Uvedené je najvyššou prioritou nášho súčasného volebného programu. Z pozície štátu je potrebné zasiahnuť tam, kde zlyháva "neviditeľná ruka trhu", alebo pomôcť tam, kde časť občanov z dôvodu veku, nízkeho príjmu či zlého zdravotného stavu s trhom objektívne nemôže stíhať tempo. To napríklad znamená dotovať časť ceny energií pre bežné domácnosti a najmä energie nakupovať od lacných dodávateľov. Pri energiách, ale aj potravinách môže štát tiež znižovať DPH, tvoriť podmienky pre vznik vyššej konkurencie na trhu, ale v istých prípadoch aj limitovať maximálnu cenu vybraných tovarov pre spotrebiteľov. V prípade hypoték sa nám ako rýchle a efektívne riešenie javí zavedenie daňového bonusu, a to vo výške 100 eur mesačne, to je až 1200 eur ročne. Takto by štát pracujúcim ľuďom pokryl zvýšené úroky buď úplne, alebo tým s vyššou hypotékou aspoň čiastočne.

Zastaviť rast cien tovarov a služieb dokáže aj pomoc podnikateľskému prostrediu, aby sa im nezvyšovali vstupné náklady. Malým a stredným podnikateľom, ktorých najviac postihli nesystémové opatrenia vlád počas COVID-19, chceme znížiť daňové a odvodové zaťaženie. Bývalé vlády a tiež aj nevolená úradnícka vláda prezidentky týmto ani neodpustili nedoplatky a nevrátili platby daní a odvodov za obdobie obmedzeného podnikania počas COVID-19. Aj to môže byť stimulom pre časť občanov od bratia si drahých úverov, aby dokázali vykrývať nedoplatky ešte z obdobia COVID-19. Tiež navrhneme zvýšiť limit obratu pre povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH, ideálne až na výšku 100.000 eur. Ďalej opätovne znížime daň z príjmu podnikateľom s obratom do 100.000 eur na 15 percent, ktorú im zvýšila SaS.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v EÚ a NATO?-

Slovensko patrí do Európskej únie a aj do NATO s tým, že tieto je potrebné reformovať. Aby vôbec ďalej fungovalo NATO, tiež nesmie dochádzať k uzatváraniu bilaterálnych zmlúv s jednotlivými členskými štátmi. Preto aj zanalyzujeme možnosti výpovede bilaterálnej dohody o vojenskej obrannej spolupráci s USA, ktorú v roku 2022 prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala hneď po doručení a následne vo Washingtone podpísali Jaroslav Naď s Ivanom Korčokom. Žiaden štát NATO nesmie mať nadradený prístup akoukoľvek zmluvou voči našim občanom. Musíme tiež obnoviť našu obranyschopnosť. V dôsledku darov bývalej vlády na Ukrajinu nemáme žiadnu techniku, ktorá by mohla slúžiť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, aby si mohli plniť svoje povinnosti tak, ako tomu bolo donedávna.

-Ako sa staviate k pomoci SR Ukrajine?-

Sme proti dodávkam akýchkoľvek zbraní na Ukrajinu, ktoré ohrozujú aj bezpečnosť našich občanov. Jediná možná pomoc občanom Ukrajiny je pomoc humanitárna, keďže Ukrajina nie je členským štátom Európskej únie a ani NATO.

-S kým si za žiadnych okolností neviete predstaviť povolebnú spoluprácu? Aké sú vaše červené čiary do povolebných rokovaní?-

Povolebná spolupráca pre SNS najmä nebude možná so žiadnou politickou stranou, ktorej volebný program je ekonomicky alebo hodnotovo opozitom k nášmu volebnému programu. Pokiaľ chceme zastaviť liberalizmus, a napríklad ďalej účinne blokovať prijatie Istanbulského dohovoru s nebezpečnou gender ideológiou, logicky nemôžeme s liberálmi ani vládnuť. A pokiaľ vieme, hodnotovo liberálne nastavené politické strany už aj samy vylúčili povolebnú spoluprácu so SNS. Volebným cieľom Slovenskej národnej strany je však aj ukončenie chaosu, ktorý tu za tri roky spôsobili vlády Igora Matoviča, Richarda Sulíka a Borisa Kollára. Musíme si ale počkať na výsledok volieb, ktorým politickým stranám dajú občania svoju dôveru. Momentálne je niekoľko strán na hranici zvoliteľnosti a je otázne, či voľbami vôbec prejdú. V prípade prekvapivých výsledkov, ako tomu bolo aj v roku 2020, je do povolebných rokovaní ešte predčasné kresliť aj priveľa červených čiar. Ak ale chceme, aby sa bežní občania po týchto voľbách mali skutočne lepšie, musia politici po voľbách nájsť vzájomné kompromisy a čím skôr ukončiť aj trvanie aktuálnej, nikým nevolenej úradníckej vlády prezidentky Čaputovej na čele s premiérom Ľudovítom Ódorom.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 25 kandidujúcich politických subjektov.