Voľby23: Viac ako 54.000 voličov už hlasovalo poštou zo zahraničia

Bratislava 27. septembra (TASR) - Viac ako 54.000 voličov dosiaľ hlasovalo poštou zo zahraničia. Spolu o voľbu poštou požiadalo takmer 73.000 občanov. Približne 26 percent zaregistrovaných ešte neodvolilo. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Hlasovací lístok, poslaný poštou zo zahraničia, bude započítaný, len ak príde do 29. septembra do 12.00 h do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave.

Volič môže zaslať návratnú obálku zo zahraničia poštou alebo kuriérskou službou. Môže ju zaslať aj zo Slovenska, alebo ju osobne, prípadne prostredníctvom inej osoby, doručiť do podateľne. Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou.

MV SR tiež uvádza, že ak volič s trvalým pobytom na Slovensku nestihne včas zaslať návratnú obálku, alebo ju vôbec neodošle, má možnosť voliť v deň volieb na území SR. Hlasovať môže v obci trvalého pobytu.

"Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je predtým najprv zrušiť registráciu o voľbu poštou a následne požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu," spresnilo MV SR.