Voľby24: P. Pellegrini: Prezident by mal vždy hájiť národno-štátne záujmy

Bratislava 8. marca (TASR) - Prezident by mal vždy hájiť národno-štátne záujmy na medzinárodnej úrovni. Koncept prezidenta ako protiváhy vláde znamená konflikt inštitúcií, a to si ľudia na Slovensku neželajú. V rozhovore pre TASR to uviedol kandidát na hlavu štátu Peter Pellegrini. SR podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život, a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere. Pellegrini takisto zdôraznil, že nedovolí, aby sa Slovensko zrieklo v EÚ práva veta. Rozhovor s Pellegrinim je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na prezidenta SR.

-Čo vnímate ako najdôležitejšiu úlohu prezidenta SR?-

Považujem za mimoriadne dôležité, aby kandidát na prezidenta mal program, ktorý posunie Slovensko a život ľudí vpred. Slovensko potrebuje pokoj, dôstojnosť a spoluprácu. Potrebuje prezidenta, ktorý je prezidentom ľudí a ktorý vždy bude hájiť národno-štátne záujmy na medzinárodnej úrovni v zmysle hesla "Slovensko na prvom mieste". Prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život, a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere. Prezidentský palác nesmie byť len miestom ústavných procedúr a reprezentačných formalít. Musí tam byť prezident, ktorému záleží na rozvoji regiónov, posilňovaní národnej kultúry a ustanovizní, ktoré boli majákom pre národ v ťažkých časoch. Zároveň prezidentský palác musí byť miestom, kde sa rodí vízia našej vlasti na roky dopredu. Moja vízia je súdržné a jednotné Slovensko, ktoré dokáže uspieť v súboji s tými najvyspelejšími krajinami. Slovensko, na ktorom vládne pokoj a kde nájde dôstojný život každý jeden človek.

-Ktorú kompetenciu prezidenta považujete za najdôležitejšiu, a bez ktorej by ste si vedeli predstaviť výkon prezidentskej funkcie, prípadne, ktorú neplánujete používať?-

Prezidentské kompetencie vytvárajú systém, ktorý umožňuje hlave štátu napĺňať program a víziu, na ktorú dostal mandát od voličov. Každá jedna má svoj zmysel a vytvára predpoklady na realizovanie môjho programu pokoja, dôstojného života ľudí a presadzovania národno-štátnych záujmov na medzinárodnej scéne v zmysle "Slovensko na prvom mieste". Nikdy nedovolím, aby sa Slovensko zrieklo v EÚ práva veta. Ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl nedovolím vyslať slovenských vojakov bojovať na Ukrajinu. Rovnako svojimi kompetenciami chcem podporiť každé rozhodnutie vlády, ktoré smeruje k budovaniu dôstojného života ľudí na Slovensku a pomáha rozvoju regiónov, pretože Slovensko máme iba jedno a je našou povinnosťou ho budovať a rozvíjať.

-Niektoré politické strany hovorili o potrebe zmeny volebného systému. Je táto zmena potrebná? Podpísali by ste zmenu volebného systému?-

Počas kampane Hlas-SD hovoril o zmene volebného systému s tým, že by dostali silnejšie postavenie regióny. V nich pôsobí celý rad talentovaných regionálnych politikov, ktorí by mohli dostať zmenou volebnej súťaže priestor vo veľkej parlamentnej politike. Diskusie o tom sa ešte len začali a sú viac v teoretickej rovine. Takže podpisovať niet zatiaľ čo.

-Aký je váš postoj k členstvu SR v NATO a EÚ? Členmi sme už 20 rokov.-

EÚ a NATO vytvárajú náš spoločný hodnotový, ekonomický a bezpečnostný priestor, v ktorom sa môžeme slobodne rozvíjať a ako spoločnosť napredovať. Vo svete, kde sa menia násilím hranice, nám členstvo v týchto organizáciách vytvára garanciu územnej celistvosti Slovenskej republiky. Aj keď v rámci EÚ prichádzajú občas rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s národno-štátnym záujmom Slovenska, vieme si presadiť svoje, ak vieme zodpovedne využiť právo veta.

-Prezident SR je aj najvyšší veliteľ ozbrojených síl. Aký je váš postoj k financovaniu armády, jej modernizácii, posilneniu, aj vzhľadom na dianie na východ od našich hraníc?-

Slovenská republika musí presadzovať dôveryhodnú a predvídateľnú politiku. V dynamicky sa meniacom svete je dôležité plniť si záväzky vyplývajúce z nášho členstva v NATO. Budovanie moderných ozbrojených síl, ktoré majú svoj význam v rámci kolektívnej obrany, je výzvou pre každú zodpovednú vládu a prezidenta. Vyzbrojovanie však nikdy nesmie ísť na úkor sociálneho postavenia ľudí.

-Ako vnímate pomoc Ukrajine? Ste za členstvo Ukrajiny v EÚ? Únia odobrila začiatok prístupových rokovaní.-

Pomoc Ukrajine musí mať humanitárny charakter. Som proti myšlienke, aby slovenskí vojaci boli vyslaní na Ukrajinu, a nikdy by som to neschválil. Ocenil by som, keby už niekto prišiel s konceptom mierových rokovaní. Ak by sa aj začali prístupové rokovania s Ukrajinou, je ťažko odpovedať, v akom časovom horizonte by sa prístupové rokovania ukončili. Stačí sa pozrieť na prístupový proces na Balkáne.

-Má byť prezident protiváhou vláde? Prečo?-

Prezident musí byť prezidentom ľudí. Koncept protiváhy vláde znamená, povedané inými slovami, konflikt inštitúcií. A to si ľudia na Slovensku neželajú. Preto ponúkam pokoj, dôstojný život pre ľudí a prácu pre hrdé Slovensko.

O prezidentský palác zabojuje v tohtoročných voľbách celkovo 11 kandidátov. Sú nimi Andrej Danko, Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o anketový rozhovor všetkých 11 kandidátov na prezidenta SR.