VoľbyEP24: Volt Slovensko chce posilniť vedúcu pozíciu EÚ na globálnej scéne

Bratislava 28. mája (TASR) - Posilnenie vedúcej pozície EÚ na globálnej scéne, obnova ekonomiky, sociálna rovnosť či podpora občianskeho aktivizmu sú prioritami strany Volt Slovensko, s ktorými sa uchádza o hlas voličov v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Rozhovor so stranou je súčasťou série rozhovorov s politickými subjektmi, ktoré kandidujú vo voľbách do EP.

-Aké sú hlavné priority vašej strany pre voľby do EP?-

Hlavná priorita európskeho hnutia Volt je transformovať politiku na podobu, ktorá zodpovedá výzvam nášho tisícročia. Národné strany dosiahli svoje limity a je načase posunúť sa k modelu, ktorý dáva občanom dôvod veriť, že ich problémy sú riešené demokraticky a efektívne zároveň.

Naše najväčšie výzvy totiž presahujú hranice štátov. Zoberte si napríklad ruskú agresiu, klimatickú krízu či bezpečnosť na internete. To nedokáže vyriešiť jediný štát. Vo Volte veríme, že spôsob, akým štáty EÚ fungujú a ako navonok premietajú svoju globálnu zodpovednosť, si vyžaduje radikálnu zmenu.

Týmito eurovoľbami sa môže Slovensko po prvýkrát stať súčasťou celoeurópskej komunity, ktorá spoločne vytvára riešenia, ktoré z Európy dokážu znovu spraviť silného, bezpečného a prosperujúceho lídra na svetovej scéne.

Strana Volt je prvá a jediná celoeurópska politická strana. Kandidujeme so spoločným, 1,5 roka pripravovaným celoeurópskym programom v 15 európskych krajinách. Náš program stanovuje 5 + 1 hlavných priorít, ktoré je potrebné riešiť v každej európskej krajine, a tiež v Európe ako celku.

Našich päť priorít je rovnakých pre každú krajinu. Ich implementácia však bude prispôsobená na národnej úrovni. Jedná sa o oblasti: Inteligentný štát, Obnova ekonomiky, Sociálna rovnosť, Posilnenie vedúceho postavenia EÚ, Oživenie demokracie a Reforma EÚ.

1. Inteligentný štát má byť miestom, kde sú vzdelávanie a digitalizácia prioritou a nástrojom svetovej konkurencieschopnosti krajín EÚ.

2. Obnova ekonomiky má byť riadená tak, aby sa inovácie stali fungujúcim motorom našich hospodárstiev. Veríme, že záujmy priemyslu sú zlučiteľné s potrebou zabezpečiť trvalo udržateľný rast a obnovu biodiverzity.

3. Sociálna rovnosť má byť zaistená spôsobom, aby sme nezanedbávali tých, ktorí sú typicky v politickom procese najmenej vypočutí. Uvedomujeme si, že blahobyt je naším spoločným dedičstvom. Podporujeme spravodlivejšie rozdelenie bohatstva, aby každý občan mohol naplniť svoj potenciál.

4. Chceme posilniť naše vedúce postavenie na globálnej scéne a zároveň uchopiť zodpovednosť, ktorú máme ako EÚ za riešenie najpálčivejších problémov našej planéty. EÚ musí byť majákom sily a vplyvu na svetovej scéne.

5. Naším zámerom je aj oživiť demokraciu cez podporu občianskeho aktivizmu. Ľudia majú mať možnosť ovplyvňovať politiku nad rámec samotných volieb a vidieť, že sú súčasťou európskeho rozhodovania. Neexistuje nič také, ako "my verzus Brusel". My všetci tvoríme Európsku úniu.

Päticu priorít uzatvára výzva +1 - náš návrh na reformu a posilnenie EÚ. Sme Európanmi, to však neznamená, že nie je priestor na zlepšenie Európy. Presadzujeme hlbokú a demokratickú reformu fungovania európskych inštitúcií. Potrebujeme posilniť schopnosť EÚ konať tak, aby Únia lepšie slúžila svojim občanom a vyriešili sme tak dnešné oprávnené rozčarovanie občanov z fungovania EÚ.

-V čom môže EP pomôcť Slovensku?-

Európska únia pomáha Slovensku od čias jeho vzniku v 90. rokoch. Umožnila nám využiť príležitosť integrácie do jednotného bloku krajín postaveného na hodnotách mieru, solidarity a prosperity. Vďaka EÚ sme dokázali obnoviť zanedbanú infraštruktúru či nastaviť fungovanie našej štátnej správy tak, aby sa vedela popasovať s najväčšími výzvami. Je na nás, ako budeme ďalej túto príležitosť využívať. Je na nás, či konečne pochopíme pravidlá fungovania systému európskych inštitúcií. Potrebujeme skutočne porozumieť pojmu "zastúpenie v EÚ" a nespoliehať sa len na našich 15 poslancov.

Naše záujmy nie sú totiž zastupované len v EP ale aj v Európskej komisii, Rade ministrov a ďalších orgánoch EÚ, a tiež v úzkej spolupráci s národnými úradmi, podnikateľskými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Je na čase, aby nás aj v EP začala zastupovať nová generácia odborníkov a odborníčok, ktorí sú na to profesijne a hodnotovo pripravení. Zároveň potrebujú mať rešpektované postavenie voči ostatným členským štátom. A to je presne to, čo ponúka Volt, ktorý má len tri mesiace od svojho oficiálneho založenia na Slovensku už 100 členov a ponúka desať kandidátov a kandidátok so skúsenosťami a kontaktmi naprieč európskymi inštitúciami - a zároveň naprieč slovenskými regiónmi, a tiež z národnostných menšín.

-Čo priniesla EÚ občanom, kam sa Slovensko posunulo za 20 rokov členstva v Únii?-

Často sa zvykne hovoriť o tom, ako Slovensko zaostáva v čerpaní eurofondov. Ale priznajme si - koho je to chyba? Stále sme však od roku 2004 vyčerpali z európskych fondov viac ako 36 miliárd eur. Bez nich by sme nemali zrekonštruované železnice, cesty, nezvládli by sme ochranu pracovnej sily počas pandémie, nezmodernizovali by sme nemocnice, školy či ihriská.

Niekoľko príkladov z programového obdobia 2014 - 2020:

- máme 72 km zrekonštruovaných železničných tratí,

- 133 km novovybudovaných ciest ,

- tisícky podnikov, ktoré dostali finančnú alebo nefinančnú podporu na svoju činnosť,

- 28 zmodernizovaných nemocníc,

- okolo tisíc škôl, ktoré vďaka eurofondom mohli modernizovať svoju infraštruktúru,

- milión m2 obnovených priestranstiev v mestských oblastiach,

- počas pandémie sa podarilo zachovať viac ako 500.000 pracovných miest a priamo podporiť 48.000 právnických osôb a 108.000 živnostníkov.

EÚ nám tiež umožnila prepojenie so svetom:

- vďaka členstvu v EÚ je náš pas 9. najsilnejším pasom sveta,

- môžeme oveľa voľnejšie cestovať, pracovať, študovať a podnikať,

- programy Erasmus a Erasmus+ využívajú desiatky tisíc študentov a absolventov na naberanie vedomostí a skúseností v zahraničí,

- spoločná mena nám výrazne zjednodušila životy, vďaka nej nemáme komplikáciu výmenných kurzov a platíme menej za bankové prevody,

- vďaka EÚ máme silnú ochranu spotrebiteľských práv - v rámci jednotného trhu máme záruku dva roky, tovar kúpený cez internet môžeme vrátiť do 14 dní od zakúpenia a roamingové poplatky sú minulosťou,

- tým, že sa slovenčina stala jedným z úradných jazykov EÚ, je zaistená ochrana slovenského materinského jazyka pre budúce generácie.

Ak niekto tvrdí, že by sme to zvládli bez pomoci Európy, netuší o čom hovorí. Pre Slovensko sú tieto voľby príležitosťou posunúť sa z role pasívneho prijímateľa dotácií na zrelého člena s jasným a rešpektovaným hlasom, ktorý sa podieľa na zmenách k lepšiemu. Vieme, že Európa bude taká, akou si ju urobíme. A miesto Slovenska v nej bude také, aké si zaslúžime.

-V akej politickej frakcii EP chce vaša strana pôsobiť v prípade zvolenia?-

Volt v súčasnosti zastupujú v Európskom parlamente dvaja europoslanci:

- Damian Boeselager z Nemecka, spoluzakladateľ Voltu v roku 2017, vo frakcii Zelených,

- Sophie in 't Veld z Holandska, ktorá sa pridala k Voltu v roku 2023, v liberálnej frakcii Renew.

Výber frakcie po júnových eurovoľbách bude závisieť od nášho volebného výsledku. Rokovania budú koordinované naprieč hnutím Volt v úzkej spolupráci so zvolenými europoslancami a europoslankyňami. Z dlhodobého hľadiska je ambíciou hnutia mať dostatok poslancov EP na vytvorenie samostatnej frakcie Volt. Aktuálna požiadavka je minimálne 23 poslancov z aspoň siedmich členských štátov EÚ.

Celoeurópsky Volt už teraz má k dnešnému dňu viac ako 25.000 členov v 30 krajinách, 140 zvolených politických zástupcov v rámci jednotlivých krajín a dvoch poslancov európskeho parlamentu. Preto veríme, že táto vízia je v čase uskutočniteľná.

UPOZORNENIE: TASR požiadala o rozhovor všetky kandidujúce subjekty.