Vyjadrenie: MV: Príslušníci Policajného zboru, ktorí sú obvinení z úmyselných...

Vyjadrenie: MV: Príslušníci Policajného zboru, ktorí sú obvinení z úmyselných trestných činov, budú na základe rozhodnutia ministra vnútra pozbavení výkonu služby

Bratislava 9. novembra (TASR) - Minister vnútra Slovenskej republiky po nástupe do funkcie a po dôkladnom oboznámení sa s problematikou vzťahujúcou sa k príslušníkom Policajného zboru, ktorým bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu, zdôraznil, že bude postupovať v súlade so zákonom o štátnej službe policajtov rovnako ako doteraz.

Na základe informácií získaných prostredníctvom príslušného útvaru bol minister vnútra požiadaný, aby Úrad inšpekčnej služby predložil aktuálny zoznam trestne stíhaných policajtov. V súvislosti so skutočnosťou, že metodické usmernenia odborného útvaru z roku 2006 už nereflektovali aktuálne platné zmeny v zákone o štátnej službe, došlo k ich zrušeniu. Následne bol vydaný nový súbor usmernení pre útvary rezortu vnútra, v ktorých sú zahrnuté všetky aktuálne platné zmeny v zákonoch.

"Požiadal som nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby o zaslanie zoznamu obvinených policajtov, pričom ide o desiatky policajtov. Pre policajtov, ktorí sú trestne stíhaní za úmyselné trestné činy budú pripravené personálne rozkazy a bude z mojej strany uplatnené dočasné opatrenie, teda postavenie mimo služby. Chcem opäť zdôrazniť, že všetci príslušníci Policajného zboru, ktorí sú stíhaní za úmyselné trestné činy budú postavení mimo služby. V polícii musí platiť zákon pre všetkých policajtov rovnako," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Dočasné opatrenie v tomto prípade zahŕňa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby tak, ako to prikazuje zákon o štátnej službe.

Súčasne boli príslušní nadriadení policajtov, ktorých Úrad inšpekčnej služby vedie ako policajtov, ktorým bolo vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, vyzvaní, aby postupovali v súlade s usmernením vydaným odborným útvarom a predložili ministrovi vnútra návrhy na ich dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby. Po doručení týchto návrhov bude minister vnútra postupovať voči týmto policajtom v súlade so zákonom o štátnej službe.

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.