Vyjadrenie: MV SR: Voliči si môžu vybaviť listom alebo mailom hlasovací...

Vyjadrenie: MV SR: Voliči si môžu vybaviť listom alebo mailom hlasovací preukaz pre 2. kolo volieb prezidenta už len do 14. marca

Bratislava 12. marca (TASR) - Voliči, ktorí budú počas druhého kola prezidentských volieb mimo svojho bydliska, môžu požiadať o hlasovací preukaz listinne alebo elektronicky do štvrtka 14. marca. Žiadosť je potrebné adresovať obci trvalého pobytu tak, aby bola do uvedeného termínu aj doručená.

Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

V žiadosti sa uvádza: meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. V prípade, že hlasovací preukaz má prevziať iná osoba, je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Pre prvé kolo volieb je možné požiadať o hlasovací preukaz už iba osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to najneskôr v piatok 22. marca v úradných hodinách obce. Pre druhé kolo volieb bude možné vybaviť si hlasovací preukaz osobne najneskôr v piatok 5. apríla.

Hlasovací preukaz sa vydáva len raz, po strate alebo odcudzení nie je možné vydať nový. Platný je len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Voliči bez trvalého pobytu na Slovensku môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti, totožnosť preukážu slovenským cestovným pasom a súčasne okrskovej volebnej komisii predložia čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.