Vyjadrenie: MZVEZ: Ekonomická diplomacia začína doma na Slovensku

Bratislava 24. mája (TASR) - Cieľom slovenskej ekonomickej diplomacie je nielen prilákať na Slovensko nové investície, ale zároveň pomôcť slovenským firmám etablovať sa na zahraničných trhoch. Popri intenzívnych aktivitách zastupiteľských úradov SR a ekonomických diplomatov považuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec za prioritu spoluprácu so spoločnosťami a podnikateľskými organizáciami priamo na Slovensku.

Momentálne pôsobí v zahraničí 18 slovenských ekonomických diplomatov, väčšinou v krajinách Európskej únie, a podľa slov Rastislava Chovanca pracuje rezort diplomacie na postupnom navýšení tohto počtu a rovnako na lepšom využití ekonomického potenciálu trhov aj mimo európskych štátov. "Ekonomická diplomacia však začína najskôr doma na Slovensku. Je potrebné dobre poznať slovenské firmy, ktoré chceme propagovať v zahraničí, a následne im pomôcť vybrať krajinu ich zamerania. Dôležitým aspektom môjho pôsobenia je preto práca v teréne, vďaka čomu môžem lepšie spoznať problémy a požiadavky našich podnikateľov a spolupracovať s príslušnými organizáciami," priblížil štátny tajomník R. Chovanec.

Základom úspešnej spolupráce s podnikateľskými združeniami a konkrétnou formou ich podpory je pomoc s výberom firiem do obchodných misií organizovaných rezortom zahraničia. "Takéto partnerstvo máme výborne nastavené so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) či Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktoré nám pomohli pri zabezpečení už zrealizovaných misií v Indii, Kórejskej republike či Kanade. S týmito, ale i ďalšími organizáciami chceme pravidelne komunikovať, zdieľať informácie a identifikovať oblasti efektívnej podpory," uviedol R. Chovanec na nedávnom Zhromaždení delegátov SOPK, kde súčasne odovzdal ocenenie mladej študentskej firme Greenture v rámci súťaže neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko. "Pre ekonomický rozvoj Slovenska a nášho podnikateľského prostredia je dôležité, aby sa už študenti na stredných školách naučili základom podnikania tak, ako napríklad táto mladá inovatívna spoločnosť z gymnázia v Tisovci. Aj prostredníctvom našich zastupiteľských úradov urobíme všetko pre to, aby sme jej pomohli presadiť sa v zahraničí," doplnil štátny tajomník.

Memorandum o porozumení podpísalo ministerstvo zahraničných vecí aj s Radou slovenských exportérov, ktorá združuje už takmer 100 slovenských firiem aktívne pôsobiacich tiež mimo SR. Ako informoval počas účasti na jej poslednom valnom zhromaždení štátny tajomník rezortu diplomacie R. Chovanec: "Rada slovenských exportérov je našim dôležitým partnerom v oblasti ekonomickej diplomacie. Podpisom memoranda sa otvárajú ďalšie možnosti spolupráce a podpory slovenských firiem."

Cieľavedomé rozvíjanie účasti slovenských podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch sa týka spoločností naprieč celým Slovenskom. Na záujem rezortu diplomacie pomáhať firmám s motiváciou a kapacitou presadiť sa mimo územia SR a prostredníctvom ich rastu znižovať regionálne rozdiely poukázal štátny tajomník rovnako na konferencii s názvom Z Európy do regiónov, ktorú zorganizovalo tento týždeň Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8). "Je našou snahou zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských firiem a tým posilňovať ich dôležitosť v regiónoch. Je to cesta ako udržať zamestnanosť aj v menej rozvinutých častiach Slovenska a zapojiť viac subdodávateľov či už do dodávateľských reťazcov zahraničných investorov, alebo do aktivít vedúcich k rastu exportu," zdôraznil vo svojom vystúpení R. Chovanec.

TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.