Vyjadrenie: Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na ministerstvo vnútra...

Vyjadrenie: Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na ministerstvo vnútra najneskôr do 9. augusta.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripomína blížiaci sa koniec lehoty na podanie žiadosti o voľbu poštou pre septembrové parlamentné voľby. Žiadosť musí byť podaná aj doručená na ministerstvo vnútra najneskôr 9. augusta 2023, teda v stredu budúci týždeň. Lehotu (52 dní predo dňom konania volieb) stanovuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

O voľbu poštou zo zahraničia možno požiadať elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie (https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Volby/) alebo listinne. Žiadosť sa listinne zasiela na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. Vzor žiadosti nájdu voliči na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-posta2.

Volič v žiadosti uvádza adresu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Môže ňou byť adresa bydliska v zahraničí, ale napríklad aj adresa zamestnávateľa, školy, hotela, konkrétnej pošty v zahraničí, osoby, u ktorej sa volič zdržiava a podobne. Volič by si však vždy mal sám overiť, či je takýto spôsob doručovania možný a aké sú podmienky a možnosti preberania zásielok v konkrétnej krajine a na konkrétnej pošte.

MV SR zároveň pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine, avšak adresu na doručenie volebných materiálov musia aj títo voliči uviesť v zahraničí.

MV SR po úspešnom zaregistrovaní posiela voličom potrebné materiály na hlasovanie: obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Pri písomnej žiadosti sú voličovi zaslané aj hlasovacie lístky, pri elektronickom podaní si volič stiahne hlasovací lístok vybraného zaregistrovaného politického subjektu z webovej stránky ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?nr23-hl.

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne MV SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra 2023 do 12.00 h.

Upozorňujeme, že každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné.

Podrobné informácie o voľbe poštou vrátane najčastejších otázok a odpovedí sú na webe MV SR v časti: https://www.minv.sk/?nr23-posta.

TASR o tom informovali z tlačového odboru MV SR.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.