AI: Diskriminácia a útlak menšín pokračovali na Slovensku aj v roku 2023

Bratislava 24. apríla (TASR) - Diskriminácia a útlak menšín pokračovali na Slovensku aj v roku 2023. Upozornila na to medzinárodná organizácia Amnesty International (AI) vo výročnej správe za rok 2023, ktorú zverejnila v stredu. Kritizuje segregáciu rómskych detí v školách či prípady policajnej brutality voči Rómom. Rovnako aj nedostatky v právach LGBTI+ ľudí, žien a ľudí na úteku.

"Európska komisia (EK) sa domnieva, že Slovensko systematicky a dlhodobo 'neprimerane nadmerne' umiestňuje rómske deti do špeciálneho vzdelávacieho prúdu a systematicky dlhodobo segreguje rómske deti v oddelených školách a oddelených triedach," uviedla AI. EK preto v decembri podala na Európsky súdny dvor žalobu voči Slovensku ako vôbec prvému štátu EÚ pre porušenie smernice o rasovej rovnosti.

Poukázala aj na neprimerané použitie policajnej sily voči Rómom na Slovensku. "Desať rokov po notoricky známom prípade brutálneho policajného zásahu v Moldave nad Bodvou zodpovedné inštitúcie neprijali žiadne systémové opatrenia na vyšetrovanie policajného násilia a predchádzanie mu," podotkla.

Odvoláva sa aj na Atlas rómskych komunít, podľa ktorého narastá počet rómskych domácností žijúcich v segregovaných oblastiach bez riadneho prístupu k vode, sanitácii a elektrine. "Slovensko ani v uplynulom roku neprijalo žiadne účinné opatrenia na zlepšenie životných podmienok Rómov," upozornila AI.

Naďalej je podľa AI problémom aj zdravotná starostlivosť LGBTI+ ľudí. Transrodoví ľudia na Slovensku podľa nej v roku 2023 stále nemali primeraný prístup k rodovo afirmatívnej starostlivosti a k rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti. Kritizuje tiež nedostatočnú ochranu pred násilím a diskrimináciou LGBTI+ ľudí.

Organizácia tiež pripomína, že SR neratifikovala tzv. Istanbulský dohovor a že právna definícia znásilnenia na Slovensku stále nie je založená na absencii súhlasu. Kritizuje aj interrupčnú starostlivosť na Slovensku, ktorá nie je dostupná pre všetkých ľudí. Rovnako aj viaceré porušenia ľudských práv ľudí na úteku či nútené sterilizácie rómskych žien, ktoré sa stále nedočkali odškodnenia.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu dotknutých ministerstiev.