Aktualizovaný prehľad udalostí na utorok 11. júna

Vedúci vydania:

predpoludním: R. Turoňová

popoludní: A. Grausová

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

----------------------------------------------------------------

Technická podpora: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

SUPERfinále 2024 - školské športové podujatie (11. - 12. júna)

Šamorín

09.00 Animofest - medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl

09.00 h - Slávnostné otvorenie festivalu

13.30 h - Vyhodnotenie súťaží o Cenu Viery Zavarčíkovej

15.00 h - Slávnostné odovzdávanie cien UAT film a Animofest 2024

Bratislava, Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1

09.00 TK iniciatívy Prvých 1000 dní a spoločnosti Danone

Téma: Výsledky celonárodného prieskumu medzi rodičmi malých detí o nedostatkoch vo výžive a stravovacích návykoch detí v spojení s projektom NutriCheq

Bratislava, Au Cafe, Tyršovo nábrežie

09.00 Podujatie Ministerstva dopravy SR: Študuj dopravu

Bratislava, STM-Múzeum dopravy, Šancová 1/B

09.00 TK občianskeho združenia Ženský algoritmus

Téma: Predstavenie projektu Študuj STEM - súčasnosť a budúcnosť štúdia technických odborov

Košice, Univerzitný vedecký park Technicom, Boženy Němcovej 5

text

09.30 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

09.30 Stretnutie zástupcov mesta Košice s médiami

Pri príležitosti prezentácie návrhu nového územného plánu mesta Košice - Plán pre Košice a otvorenie výstavy ÚHA pre verejnosť na Hlavnej ulici

Košice, stretnutie pri Immaculate, Hlavná ulica, následne presun do historickej radnice (v prípade intenzívneho dažďa stretnutie v historickej radnici)

text, zvuk

09.30 Zahraničný výbor NR SR

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne, 2. poschodie, Námestie A. Dubčeka 1

09.30 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

10.00 Olympijské hry - Terchová

Športové hry prijímateľov sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb ŽSK (11. - 12. júna)

Terchová, Drevené vŕšky

10.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

10.00 Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 148, Námestie A. Dubčeka 1

10.00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 33, Námestie A. Dubčeka 1

10.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, zasadacia miestnosť č. 149a, rokovacia miestnosť Výboru NR SR pre európske záležitosti, Nám. A. Dubčeka 1

10.30 Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 143, Námestie A. Dubčeka 1

11.00 Slávnostné odovzdanie stavby - zrekonštruovaného úseku cesty II/591

Za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera.

Dolná Mičiná, pri autobusovej zastávke (48.67390276541497, 19.221645371924183)

text

11.00 Stretnutie s policajtmi vyslanými do Chorvátska

Téma: Základné informácie o každoročnom vyslaní slovenských policajtov počas letnej turistickej sezóny 2024 do Chorvátska v rámci projektu "Bezpečná turistická destinácia"

Bratislava, SOŠ PZ, Vápencová 6409, Devínska Nová Ves

text, zvuk, foto, video

11.00 TK Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Téma: Užite si leto kultúrne! pri príležitosti 49. ročníka Bratislavského kultúrneho leta

Bratislava, Sad Janka Kráľa, kultúrna scéna

text

12.30 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

12.30 TK Kresťanskodemokratického hnutia, hnutia Progresívne Slovensko a hnutia Slovensko

Téma: Spoločné vyhlásenie k medzinárodnej hanbe na pôde WHO

Bratislava, NR SR, presscentrum, Námestie A. Dubčeka 1

13.00 15. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

text, video, zvuk, foto, live

14.00 TK Rady mládeže Slovenska a Kancelárie Európskeho parlamentu

Téma: Aké sú postoje mladých k EÚ? Je potrebné, aby ich hlas bol vypočutý aj novozvolenými europoslancami. Prezentácia výsledkov reprezentatívneho výskumu o záujme mladých ľudí o EÚ a voľbách do Európskeho parlamentu

Bratislava, Európske informačné centrum, Palisády č. 29

14.00 TK Ministerstva spravodlivosti SR

Téma: Vyhlásenie dotačnej výzvy pre oblasť ľudských práv.

Bratislava, MS SR, Račianska ulica č. 71

text, zvuk

17.00 Oceňovanie členov Čestnej jednotky finančnej správy

Slávnostné oceňovanie členov Čestnej jednotky finančnej správy pri príležitosti 20. výročia jej založenia

Prezident finančnej správy Jozef Kiss ocení 27 aktívnych a bývalých členov jednotky

Donovaly, Stredisko akadémie finančnej správy, Donovaly 130

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk