Aktualizovaný týždenný prehľad udalostí v SR na 24. týždeň

10. júna - pondelok

09.00 Otvorenie priestorov dielne a laboratória v Spojenej škole v Nižnej

Nižná

10. júna - pondelok

09.00 Prezentácia záverov archeologického výskumu v objekte Bojnického zámku

Bojnice, zámok

10. júna - pondelok

09.00 Uvedenie a predaj limitovanej edície 0 eurovej bankovky

Sabinov, Kultúrno-informačné centrum, Námestie slobody č. 62 a špeciálny nákupný stánok počas jarmoku

10. júna - pondelok

09.30 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne, zasadacia miestnosť výboru, 2. poschodie, Námestie A. Dubčeka 1

10. júna - pondelok

10.00 TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča za účasti riaditeľa Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozefa Šumichrasta, predsedu Ovocinárskej únie Slovenska Mariána Vargu a predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kovácsa

Téma: Viac peňazí na kvalitnejšie slovenské potraviny

Pusté Úľany, pole (48°12'14.4"N 17°31'09.5"E)

10. júna - pondelok

10.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne, Námestie A. Dubčeka 1

10. júna - pondelok

10.00 TK divadla Romathan

Téma: Uvedenie novej premiéry: hudobno-zábavný program Podmanivé rómske melódie

Košice, divadlo, Továrenská 3

10. júna - pondelok

10.00 Výročné stretnutie akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Témy: Informácia predstavenstva o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2023 a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2024. Doplnenie prijatej stratégie ďalšieho rozvoja VVS, a. s. z roku 2022.

Košice, Kunsthalle, Rumanova 1

10. júna - pondelok

11.30 TK ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho

Téma: Rezortný deň MIRRI SR v okrese Revúca

Revúca, mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 14

10. júna - pondelok

11.30 Výbor NR SR pre sociálne veci

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 245, Námestie A. Dubčeka 1

10. júna - pondelok

12.00 TK Únie miest Slovenska po rokovaní republikovej rady

Témy: Aktuálna finančná situácia v mestách, stav mestských rozpočtov 2024. Materské školy, prenesený výkon štátnej správy a financovanie. Výzva vláde SR na riešenie podpory cudzincov v mestách.

Pezinok, historická radnica, M. R. Štefánika 1

10. júna - pondelok

13.00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 34, Námestie A. Dubčeka 1

10. júna - pondelok

13.00 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

10. júna - pondelok

13.30 Slávnostné poklepanie základného kameňa rekonštrukcie kuchyne a prevádzkovej budovy nemocnice

Bojnice, NsP Prievidza

10. júna - pondelok

14.30 70 rokov CERN-u - inšpirácia pre budúcnosť

Výstavno-prednáškové podujatie bude v dňoch 10. - 11. júna.

14.30 h - otvorenie výstavy

Bratislava, V-klub, Námestie SNP 12

10. júna - pondelok

18.00 Úradnícky čin roka 2023 - slávnostné odovzdávanie ocenenia

Bratislava, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň, Primaciálne námestie 2

11. júna - utorok

SUPERfinále 2024 - školské športové podujatie (11. - 12. júna)

Šamorín

11. júna - utorok

09.00 Animofest - medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl

09.00 h - Slávnostné otvorenie festivalu

13.30 h - Vyhodnotenie súťaží o Cenu Viery Zavarčíkovej

15.00 h - Slávnostné odovzdávanie cien UAT film a Animofest 2024

Bratislava, Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1

11. júna - utorok

09.00 TK iniciatívy Prvých 1000 dní a spoločnosti Danone

Téma: Výsledky celonárodného prieskumu medzi rodičmi malých detí o nedostatkoch vo výžive a stravovacích návykoch detí v spojení s projektom NutriCheq

Bratislava, Au-cafe, Tyršovo nábrežie

11. júna - utorok

09.00 TK občianskeho združenia Ženský algoritmus

Téma: Predstavenie projektu Študuj STEM - súčasnosť a budúcnosť štúdia technických odborov

Košice, Univerzitný vedecký park Technicom, Boženy Němcovej 5

11. júna - utorok

09.30 Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

09.30 Zahraničný výbor NR SR

Bratislava, NR SR, Bratislavský hrad, pri Mikulášskej bráne, 2. poschodie, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

09.30 Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 32, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

10.00 Olympijské hry - Terchová

Športové hry prijímateľov sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb ŽSK (11. - 12. júna)

Terchová, Drevené vŕšky

11. júna - utorok

10.00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 31, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

10.00 Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 33, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

10.00 Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Bratislava, NR SR, zasadacia miestnosť č. 149a, rokovacia miestnosť Výboru NR SR pre európske záležitosti, Nám. A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

10.30 Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 143, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

11.00 TK Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Téma: Užite si leto kultúrne! pri príležitosti 49. ročníka Bratislavského kultúrneho leta

Bratislava, Sad Janka Kráľa, kultúrna scéna

11. júna - utorok

11.00 Slávnostné odovzdanie stavby - zrekonštruovaného úseku cesty II/591

Za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera.

Dolná Mičiná, pri autobusovej zastávke (48.67390276541497, 19.221645371924183)

11. júna - utorok

13.00 15. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

11. júna - utorok

15.00 Slávnostné udeľovanie cien za maturitné práce a odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom Školy dizajnu.

Bratislava, Škola dizajnu, Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21

11. júna - utorok

15.00 Vernisáž pri príležitosti 35. výročia Záhoráckeho maratónu

a 20. výročia polmaratónu

Senica, múzeum

12. júna - streda

SUPERfinále 2024 - školské športové podujatie (11. - 12. júna)

Šamorín

12. júna - streda

09.00 15. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

12. júna - streda

09.00 Kariéra EXPO Košice

Košice, Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, mestská časť Západ

12. júna - streda

09.00 Vzdelávanie o generačnej chudobe: Budúcnosť bez bariér

Prešov, Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139

12. júna - streda

10.00 TK organizátorov festivalu Viva Musica!

Téma: 20. ročník festivalu Viva Musica!

Bratislava, reštaurácia Bubbles, horná paluba Pontónu, Tyršovo nábrežie

12. júna - streda

10.00 Informačné stretnutie predstaviteľov Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Technickej univerzity v Košiciach s odbornou obcou a novinármi.

Téma: Proces digitalizácie územného plánovania a výstavby: Exkluzívna prezentácia priebežných výsledkov výskumu a vývoja.

Košice, Univerzitný vedecký park Technicom, Technická univerzita, Boženy Němcovej 5

12. júna - streda

10.00 DOD v zariadeniach sociálnych služieb v B. Bystrici

Banská Bystrica

12. júna - streda

11.00 Úvodná TK o súťaži Slovak Press Photo

Téma: Spustenie 13. ročníka súťaže a výstava novinárskej fotografie Slovak Press Photo 2024.

Bratislava, Primaciálny palác, mezanín, 1. poschodie, Primaciálne námestie

12. júna - streda

11.00 Slávnostné otvorenie Domova na polceste

Za účasti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2357

12. júna - streda

11.00 TK primátora mesta Prešov Františka Oľhu

Téma: 777. výročie prvej písomnej zmienky mesta Prešov

Prešov, MsÚ, malá radná sieň, Hlavná č. 73

12. júna - streda

12.00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo

Bratislava, NR SR, miestnosť č. 143, Námestie A. Dubčeka 1

12. júna - streda

13.00 Inaugurácia poštovej známky z emisného radu Ochrana prírody

Známka je venovaná pohoriu Vihorlatské vrchy a zástupcovi ich fauny hadiarovi krátkoprstému.

Michalovce, Zemplínske múzeum

12. júna - streda

13.00 TK Slovenskej pošty

Téma: Vyhodnotenie súťaže o Najkrajší list 2024 a odovzdávanie cien

Bratislava, budova Pošty 1, zasadačka 403V, Námestie SNP 35

12. júna - streda

15.00 Festival sakúr a umenia - výstava víťazných prác autorov a fotografickej súťaže

Bratislava, Primaciálny palác, Justiho sieň

12. júna - streda

19.00 Prehliadka absolventských prác študentov DF VŠMU

Unboxing'24 - prehliadka absolventských prác študentov Divadelnej fakulty VŠMU (12. - 21. júna)

Bratislava, divadlo Lab, Svoradova 4

13. júna - štvrtok

Divadlo a deti 2024 (13. - 14. júna)

Celoštátny festival neprofesionálneho činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla dospelých a mládežníckych divadelných súborov s inscenáciami pre deti.

Rimavská Sobota

13. júna - štvrtok

09.00 15. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

13. júna - štvrtok

09.00 Environmentálny festival pre stredné školy ZA zelený KRAJ

Žilina, Budatínsky park

13. júna - štvrtok

09.00 Konferencia iMPULZ: Ako zostať človekom v storočí zmeny

Celoslovenskú konferenciu o budúcnosti vzdelávania, školstva a práce s mládežou organizuje občianske združenie OZ Team a CVČ – Junior.

Banská Bystrica, R2N, Business Center, Sládkovičova 29

13. júna - štvrtok

09.30 Konferencia Slovenského plynárenského a naftového zväzu: Technické výzvy slovenského plynárenstva

Tematicky bude konferencia zameraná aj na rozvoj zelených plynov a IT riešenia v plynárenstve.

Žilina, Holiday Inn, Športová 2

13. júna - štvrtok

10.00 Slávnostné otvorenie Centra pre obnovu rodiny

- TK neziskovej organizácie Úsmev ako dar

Téma: Dostupné nájomné bývanie na Slovensku

Bratislava, Ševčenkova 21

13. júna - štvrtok

11.00 TK Slovenského komorného divadla Martin

Téma: 19. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia

Martin, kaviareň Brept, Divadelná 1

13. júna - štvrtok

13.00 TK primátora mesta Prešov Františka Oľhu a poslancov mestského zastupiteľstva

Téma: Slávnostné odovzdanie nových parkovísk na Lesníckej ulici na Solivare

Prešov, Lesnícka č. 30

13. júna - štvrtok

14.00 TK primátora mesta Prešov Františka Oľhu

Téma: Odovzdanie staveniska - vybudovanie cyklochodníka Pod Hrádkom

Prešov, Zlatobanská ulica, Pod Hrádkom

13. júna - štvrtok

18.00 Uvedenie knihy Peter Rúfus: Ako si sa spoznala

Beseda bude spojená s autogramiádou. Knihu uvedie Katarína Brychtová.

Bratislava, kníhkupectvo Martinus, Obchodná ulica

13. júna - štvrtok

18.00 Vernisáž Filipa Kuliseva a Noémi Kolčákovej Szakállovej: Maui

Výstava potrvá do 30. júna.

Bratislava, Bratislavský hrad, západná terasa

14. júna - piatok

Open air Wave festival

Trenčín, Expo Center

14. júna - piatok

Salón elektromobilov 2024 (14. - 16. júna)

Podujatie organizuje spoločnosť GreenWay.

Trenčín, OC Laugaricio, Belá 7271

14. júna - piatok

Staroturiansky jarmok (14. - 15. júna)

Stará Turá, Dom kultúry Javorina

14. júna - piatok

09.00 15. schôdza Národnej rady SR

Bratislava, NR SR, rokovacia sála, Námestie A. Dubčeka 1

14. júna - piatok

09.00 Podujatie My sme SAV (14. - 15. júna)

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie

14. júna - piatok

09.00 Dni mesta Martin (14. - 16. júna)

Podujatie sa koná pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Martin.

17.00 h - Slávnostné zasadnutie Rady národnej kultúry

Martin, mestský úrad

14. júna - piatok

09.30 Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

15. júna - sobota

09.00 Súťaž Kľúč od pevnosti

Súťaž je urečená pre stredoškolákov.

18.00 h - slávnostné vyhodnotenie výsledkov

Stará Ľubovňa, hrad Ľubovňa

15. júna - sobota

10.00 Dni mesta Martin (14. - 16. júna)

13.00 h - historický sprievod mestom s jazdcami na koňoch

Martin

15. júna - sobota

10.00 LEStival 2024

Na podujatí vystúpia umelci na chodúľoch, artisti, cirkusanti.

Dolná Krupá, park kaštieľa

15. júna - sobota

11.45 Inaugurácia zvoleného prezidenta SR

- slávnostná schôdza Národnej rady SR

Bratislava

15. júna - sobota

13.30 Deň otvorených dverí na Včelárskej Paseke v komunite Cenacolo

13.30 h - svätá omša s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicola Girasolim.

Kráľová pri Senci

15. júna - sobota

15.00 Prehliadka a prednáška Banské múzeum v prírode pri príležitosti 50. výročia

Téma: Osudy historického kompresora

Banská Štiavnica, Banské múzeum v prírode, kompresorovňa pri ústí štôlne Bartolomej

15. júna - sobota

17.30 Levické hradné slávnosti - galaprogram

- galaprogram Otvorené horizonty

Levice, areál hradu

15. júna - sobota

20.00 Zámocké hry zvolenské - galakoncert

Zvolen, DJGT, veľká sála

16. júna - nedeľa

09.45 40. ročník Turčianskych slávností folklóru

- slávnostné otvorenie na hlavnom pódiu

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

16. júna - nedeľa

15.00 Dni mesta Martin - galaprogram

Galaprogram: Preletelo vtáča

Martin, Múzeum slovenskej dediny