Bratislava: Mestské pohrebníctvo Marianum zvyšuje poplatky za poskytované služby

Bratislava 1. augusta (TASR) – Bratislavské mestské pohrebníctvo Marianum zvyšuje od augusta poplatky za poskytované služby. V novom cenníku je zohľadnené pokrytie nákladov spojených so správou cintorínov na území hlavného mesta, zavedená je tiež inflačná doložka. Informuje o tom na svojom webe. Poplatky boli naposledy upravované v roku 2012.

"V pôvodnom cenníku sa rozdielna plocha jednotlivých typov pochovávania nezohľadňovala. Ceny služieb spojených s nájmom boli rovnaké, či už išlo o uloženie rakvy do zeme alebo uloženie urny do miesta v kolumbáriu (urnovej steny)," konštatuje mestské pohrebníctvo.

V novom cenníku sa už zohľadňuje, o aký typ hrobového miesta ide. Najnižšia cena je za služby spojené s nájmom urnového miesta v kolumbáriu, najvyššia za služby spojené s nájmom hrobového, respektíve hrobkového (kryptového) miesta, kde sú náklady pre pohrebníctvo najvyššie.

Pôvodná jednotná cena 13,53 eura za rok sa tak pri urnovom mieste mení na 14, respektíve 17 eur v závislosti od toho, či ide o uloženie do kolumbária alebo do zeme. Pri hroboch je zvýšenie na 21 (jeden hrob) až 126 eur (šesťhrob), pri kryptách od 42 (jedna krypta) do 168 eur (štvorkrypta). Podľa pohrebníctva sa spomedzi spôsobov pochovávania využíva najčastejšie kremácia a uloženie urny do zeme, ale tiež pochovávanie do jedno alebo dvojhrobov.

Okrem cenníka boli upravené tiež podmienky ekologického pochovávania v prírodnom prostredí Hája pokoja v bratislavskom krematóriu. Pri tomto pochovávaní sa ukladá do zeme popol zosnulého alebo sa vkladá do zeme v ekologicky rozložiteľnej urne. Ukladá sa ku koreňom stromov. Nový prevádzkový poriadok zakazuje na miesto ekologického pochovávania ukladať akékoľvek predmety, náhrobky či výzdoby. "K spomienke na zosnulého slúži výlučne drevená ceduľka s menom, dátumom narodenia a úmrtia zosnulého, ktorá je umiestnená na pni príslušného stromu," upozorňuje pohrebníctvo.

Upravené sú zároveň otváracie hodiny cintorínov na území hlavného mesta, a to s ohľadom na dĺžku denného svetla v jednotlivých ročných obdobiach.

Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava je mestskou príspevkovou organizáciu od roku 1991. Spravuje, udržiava a prevádzkuje 18 cintorínov, bratislavské K

krematórium a dva vojnové cintoríny. Súčasne spravuje tiež 64 pomníkov a pamätníkov na území hlavného mesta.