Bratislava: Ružinov otvorí novú MŠ, žiadosti je možné podávať do 13. augusta

Bratislava 1. augusta (TASR) - Bratislavský Ružinov otvorí v septembri novú materskú školu (MŠ) na Ivanskej ceste, ktorá vznikla v rámci projektu Ovocné sady. Prihlášky môžu rodičia, respektíve ich zákonní zástupcovia posielať elektronicky do 13. augusta. Mestská časť o tom informuje na svojom webe. Škôlka so štyrmi triedami má kapacitu 80 miest, má tiež jedáleň.

Jednou z podmienok prijatia je, aby dieťa dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta a predprimárne vzdelávanie bolo pre neho povinné. Žiadosti je potrebné podpísať obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa. Prílohou žiadosti je tiež potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

"Ostatné deti s trvalým pobytom v mestskej časti budú prijaté v závislosti od kapacity a personálneho zabezpečenia materskej školy," konštatuje samospráva. Týka sa to detí, spôsobilých navštevovať materskú školu, vo veku od štyroch do troch rokov.

Materská škola je prvou škôlkou, ktorú mestská časť získala novým postupom, a to dohodou s developerom. V minulosti samospráva prijala uznesenie, ktorým je ochotná od developera odkúpiť škôlku v novom projekte za podmienky, že ju predá za polovicu reálne vynaložených nákladov na jej výstavbu. Vlani schválili miestni poslanci zámer odkúpenia priestorov za 950.000 eur.

"Túto škôlku sme získali za menej ako polovicu nákladov, než by nás stála naša vlastná iniciatíva," podotýka starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. Mestská časť zároveň podľa neho pripravuje ďalšie podobné projekty. Nová škôlka na Trnávke je v poradí štvrtou materskou školou, ktorá vznikla za posledné roky v Ružinove.

Ovocné sady sú nové sídlisko na Trnávke, kde má neďaleko letiska pribudnúť zhruba tisíc bytov. Miestne zastupiteľstvo schválilo v máji návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým škôlku zriaďuje.