Doplnený prehľad udalostí na pondelok 16. októbra

Vedúci vydania:

predpoludním: L. Bittner

popoludní: I. Matejička

----------------------------------------------------------------

Službukonajúci technik: 0905/505 721

----------------------------------------------------------------

E - mail: [email protected], tel.: 59 21 04 58

[email protected], tel.: 0905 282 190

---------------------------------------------------------------

Festival Artorium (16. - 19. októbra)

Medzinárodný divadelný festival vysokých umeleckých škôl.

Banská Bystrica, Akadémia umení, Fakulta dramatických umení

Majstrovstvá sveta stavačov a Majstrovstvá sveta sv. Huberta (16. - 24. októbra)

Týždeň vrcholových podujatí poľovných plemien psov – skupiny stavačov.

Senec, Slnečné jazerá

10.00 Brífing Prezídia Policajného zboru

Téma: Dopravno-preventívna akcia zameraná na prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti vodičov motorových vozidiel

odpočívadlo Čataj, diaľnica D1, v smere do Bratislavy

10.00 Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

(16. - 20. októbra)

Trnava, Divadlo Jána Palárika, zrkadlová sieň

text

10.00 TK Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Téma: Začiatok 11. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle

Po TK bude nasledovať diskusia o význame potravín a prevencii pred plytvaním jedlom so žiakmi ZŠ.

Na podujatí sa zúčastnia: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš, predseda SPPK Emil Macho a manažér marketingu Mliečneho fondu Gabriela Ruzsik.

Bratislava, ZŠ, Kulíškova 8

11.00 TK Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV

Téma: Zemetrasenie, ktoré 9. októbra zasiahlo východné Slovensko

Bratislava, UK, zasadačka Vedeckej rady UK, Rektorát, Šafárikovo námestie 6

text, zvuk

14.00 TK Slovenskej filharmónie

Téma: Otvorenie 75. koncertnej sezóny 2023/2024

Bratislava, SF, Medená 3

text

15.30 Župný festival dramatickej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným postihnutím - otvorenie

(16. - 17. októbra)

Festival otvorí predseda BSK Juraj Droba.

Bratislava, Štúdio A2 - Nové župné divadlo, Mickiewiczova 2

Správy ekonomického charakteru vydá ekonomická redakcia TASR.

Informácie o očakávaných udalostiach nájdete aj v aplikácii TASR Kalendárium na adrese kalendarium.tasr.sk