Enviro: Nová zonácia NP Veľká Fatra by mala začať platiť od budúceho roka

Martin/Ružomberok 1. augusta (TASR) – Nová zonácia Národného parku (NP) Veľká Fatra by mala začať platiť od 1. januára 2024. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR.

Výmera NP by sa po novom mala zvýšiť z aktuálnych 40.371 na 40.905 hektárov. Ochranné pásmo NP znížia z aktuálnych 26.132 na 25.331 hektárov. Dôjsť by malo aj k zmene výmery územia bez zásahu zo 7925 na 16.387 hektárov v rámci zóny A. V tej bude podľa predloženého materiálu platiť najvyšší, piaty stupeň ochrany. V zóne B bude na 5276 hektároch platiť štvrtý stupeň ochrany, v zóne C bude na výmere 19.198 hektárov platiť tretí stupeň ochrany. V zóne D bude na 42 hektároch druhý stupeň ochrany.

V rámci zóny B vzniknú podzóny B1 a B2. Od roku 2033 by sa najvyšší stupeň ochrany (zóna A, pozn. TASR) v NP Veľká Fatra mal rozšíriť o ďalších bezmála 3000 hektárov z podzóny B1 na celkové územie o rozlohe 19.386 hektárov. V roku 2053 by sa do piateho stupňa ochrany malo zaradiť ďalších 2277 hektárov z podzóny B2. Celková plocha s najvyššou ochranou v NP sa tak o 30 rokov rozšíri na 21.664 hektárov.

NP sa bude v okrese Banská Bystrica rozprestierať v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Motyčky, Staré Hory a Turecká, v okrese Martin v katastrálnych územiach Belá, Blatnica, Dulice, Folkušová, Necpaly a Turčianske Jaseno. Z návrhu uznesenia tiež vyplýva, že v okrese Ružomberok bude NP Veľká Fatra v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ľubochňa a Ružomberok a v okrese Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Mošovce a Rakša.

Veľká Fatra je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku. "Výmera potenciálnych biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 2735 na 3402 hektárov," uvádza sa v návrhu uznesenia.

Projekt tzv. prevyhlásenia NP Veľká Fatra dopracovali v roku 2022. Zámer oznámili listom Okresnému úradu Žilina 8. decembra minulého roka. K zámeru a k návrhu programu starostlivosti prišlo viac ako 500 pripomienok od 98 subjektov. Prerokovali ich v mesiacoch apríl až júl 2023.