EÚ20: Vláda chce naďalej prispievať k efektívnemu fungovaniu Európskej únie

Bratislava 2. mája (TASR) - Vláda Slovenskej republiky je pripravená naďalej konštruktívne prispievať k efektívnemu fungovaniu Európskej únie (EÚ) a k dosahovaniu ďalších benefitov pre občanov SR, majúc pri tom na mysli národné záujmy. Uviedla to vo vyhlásení k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré schválila vo štvrtok.

"Sme presvedčení, že naše pevné ukotvenie v Európskej únii prinesie Slovensku v nasledujúcich rokoch ďalšiu ekonomickú a hospodársku prosperitu, silnú bezpečnostnú ochranu, ako aj stabilné politické zázemie na medzinárodnej scéne," vyhlásila vláda.

Zmyslom a ústrednou témou strategickej budúcnosti Slovenska aj Európskej únie má byť podľa kabinetu mier, hospodárska prosperita a z nej vychádzajúca kvalita života občanov Slovenska a Európskej únie.

Vláda vo vyhlásení konštatuje, že Slovensko sa po vstupe do EÚ zaradilo medzi najúspešnejšie a najviac integrované krajiny. Pripomína tiež, že vďaka členstvu v EÚ zaznamenalo politický, hospodársky a sociálny rozvoj v tempe a kvalite, ktoré by inak neboli možné. "Po dvadsiatich rokoch od svojho vstupu do Únie patrí Slovensko do klubu najvyspelejších krajín sveta. Pevná integrácia Slovenska v európskych štruktúrach znamená nenahraditeľné garancie našej suverenity, bezpečnosti a prosperity," doplnila vláda.

Za prioritu pre Slovensko označila vláda mierovú a konkurencieschopnú Európsku úniu v globálnom svete, ktorá predstavuje najlepší priestor pre obhajobu a presadzovanie suverénnych záujmov našej krajiny a jej občanov.

V materiáli vláda deklaruje, že Slovenská republika je dôveryhodným členom EÚ. Chce sa zasadzovať za efektívne využitie príležitostí vyplývajúcich z členstva v EÚ, dôrazne presadzovať národno-štátne záujmy a podporí prevzatie väčšieho dielu zodpovednosti EÚ za mierovú a stabilnú európsku budúcnosť.

Hlási sa aj k tomu, že SR bude podporovať reformy politík EÚ s cieľom udržania hospodárskej a technologickej konkurencieschopnosti a návrat k vyváženosti hospodárskych a environmentálnych cieľov. Je tiež za udržanie požadovanej úrovne súdržnosti členských štátov v EÚ, vrátane zachovania existujúcej úrovne hlasovacích práv členských štátov v inštitúciách a orgánoch EÚ.

Slovenská republika chce tiež podporovať stabilizáciu susedstva EÚ, presadzovať dobudovanie a ochranu jednotného trhu EÚ a jeho štyroch slobôd i podporovať rozvoj sociálneho trhového hospodárstva. Chce sa tiež prihovárať za posilnenie ponuky spolupráce v priestore mimo Európy a formovanie globálnych partnerstiev za hranicami euroatlantického priestoru.