Menšiny: ÚV SR vyhlásil výzvu na vytvorenie rozvojových tímov v obciach s MRK

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vytvorenie rozvojových tímov, ktoré v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) budú prispievať k riešeniu nepriaznivých situácií s dosahom na celú obec, je cieľom novootvorenej eurofondovej výzvy Úradu vlády (ÚV) SR. Na sociálnej sieti o tom informuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.

"Rozvojové tímy budú prispievať k riešeniu nepriaznivých situácií prostredníctvom koordinovaných intervencií v oblastiach, ako sú zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie a boj s protirómskym rasizmom," uviedol splnomocnenec. Priority aktivít spresní rozvojový plán obce, Herov úrad bude rozvojové tímy koordinovať a metodicky riadiť.

Výzva, v ktorej je vyčlenených 59.200.000 eur, je otvorená do 30. septembra, projekty v rámci nej možno realizovať vo všetkých krajoch SR s výnimkou Bratislavského.