Mimoriadny príhovor prezidentky SR pred prvým kolom prezidentských volieb

Bratislava 20. marca (TASR) - Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

v sobotu nás čakajú voľby prezidenta Slovenskej republiky a dovoľte mi pri tejto príležitosti, ako býva tradíciou, prihovoriť sa vám.

Chcem vás požiadať, aby ste využili volebné právo, ktoré vám dáva do rúk naša ústava. Jej druhý článok sa začína konštatovaním, že štátna moc pochádza od občanov, teda od vás. A práve voľby sú tým okamihom, kedy svoju moc môžete reálne uplatniť.

Viem, že ste často konfrontovaní s pocitom, že bežný človek je bezmocný voči konaniu politikov. Dokonca sa vám tento pocit neraz podsúva aj zámerne – keďže občan presvedčený o tom, že nič nedokáže ovplyvniť, sa vzdáva aj záujmu o veci verejné a legitímnych nástrojov verejnej kontroly.

Vašu vôľu vyjadrenú v sobotných voľbách budú musieť všetci politickí aktéri bezvýhradne akceptovať. Pre našu spoločnosť bude najlepším výsledkom, ak sa budúci prezident bude môcť opierať o silný mandát z volieb. Skutočnosť, že nikto z nás nevie, aký prinesú prezidentské voľby výsledok, môžeme vnímať ako dar. Je to jasný dôkaz, že naša spoločnosť je stále slobodná. Sú krajiny, ktoré takúto slobodu nemajú.

Žiaden kandidát na prezidenta nezvýši dôchodky, nezlacní potraviny, nepostaví nemocnicu, ani nezaručí svetový mier, pretože na to právomoci jednoducho nemá. Hoci práve to môžu byť oblasti, ktoré považujete pre svoj život za najdôležitejšie. Môže ale garantovať ústavnosť, dôstojnú reprezentáciu krajiny, záujem o najdôležitejšie témy spoločnosti a vyvíjať legitímny tlak na zmenu. A to vôbec nie je málo. Hlava štátu má k dispozícii nielen konkrétne nástroje, ako je možnosť vetovať zákony či uplatňovať menovaciu právomoc, disponuje autoritou a silným mandátom od vás.

Ktokoľvek sa ujme najvyššej ústavnej funkcie bude tento silný mandát potrebovať aj na to, aby mohol naplniť náročné poslanie – a to vykonávať svoju službu v prospech všetkých ľudí, nie iba svojich voličov. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že ak chce prezident poctivo napĺňať toto poslanie, vyžaduje si to veľa vnútornej sily a energie. Na druhej strane obrovskou výsadou prezidentskej funkcie je jej vnútorná sloboda. Prezident sa zodpovedá výhradne občanom, od ktorých jeho mandát pochádza.

Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,

veľmi by som si želala, aby voľba prezidenta Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej výsledok, bola impulzom, aby v politických diskusiách začali prevládať fakty pred predsudkami. Aby sme začali hľadať spoločnú reč aj v otázkach, v ktorých si nerozumieme. Aby kritériom pri prijímaní rozhodnutí bol verejný záujem. Aby náš štát neopúšťali ďalší mladí ľudia. Aby sme nestratili schopnosť rozoznávať priateľov a spojencov.

Neželám si menej ani viac, než aby aj o päť rokov malo Slovensko rešpektované postavenie vo svete, aby sme mali dobré vzťahy so susedmi a našimi partnermi a spojencami a aby sme sa posunuli ďalej, než sme dnes. Neželám si nič iné, než aby ste Vy, občania, považovali Slovensko za bezpečný a priateľský domov bez ohľadu na to, aké je vaše postavenie, vaša profesia, farba pleti, orientácia, národnosť, či vierovyznanie. V tomto je dôležitá aj úloha prezidenta a pri jeho voľbe je dôležitý hlas každého z vás.

Prosím, nenechávajte zodpovednosť na iných a využite právo, ktoré vám prináleží. Urobme už dnes to, čo je dôležité, s vedomím, že dnes a teraz držíme v rukách svoju budúcnosť. Teším sa, že sa v sobotu stretneme vo volebných miestnostiach.

Príhovor TASR poskytol prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.