MS má podozrenia z manipulácie pri prideľovaní dotácií na podporu ľudských práv

Bratislava 6. marca (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má podozrenia z manipulácie pri výbere úspešných žiadateľov o dotácie na podporu ľudských práv. Dotačný mechanizmus preto podrobí auditu. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Lucia Hurajtová.

"V prípade, ak sa potvrdí, že výber žiadateľov bol manipulovaný, mohli byť v roku 2024 poškodení niektorí žiadatelia na úkor vyvolenej skupiny občianskych združení," povedala štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Katarína Roskoványi. Zistenia považuje za zásadný dôvod na to, prečo zrušenú výzvu na rok 2024 nemôže rezort obnoviť.

Ministerstvo ďalej informovalo, že identifikovalo viacero konfliktov záujmov už úspešných žiadateľov o dotácie a priame personálne a až rodinné prepojenia na politickú opozíciu. Audit sa zameria nielen na rok 2024, ale aj uplynulé obdobie. Rezort spravodlivosti bude po skončení auditu informovať o jeho výsledkoch.

"Ak sa preukáže, že naše informácie sú pravdivé, znamenalo by to, že zaužívaný dotačný systém pre ľudské práva fungoval transparentne iba navonok, ale v skutočnosti to bol sofistikovaný systém vytvorený pre vyvolené organizácie s priamym prepojením na Progresívne Slovensko," dodala štátna tajomníčka.

Predstavitelia rezortu spravodlivosti o podozreniach informovali členov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. "Chcem ubezpečiť, že občianske združenia o finančnú podporu na účely podpory ľudských práv neprídu," podotkla.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Progresívneho Slovenska.