MV: Neodkladné opatrenie v prípade vrtuľníka zásadne zdržalo procesy

Bratislava 25. októbra (TASR) - Po zrušení predbežného zákazu používania nového vrtuľníka krajským súdom môže Ministerstvo vnútra (MV) SR pokračovať v plnení zmluvného vzťahu až do vydania právoplatného rozhodnutia súdu vo veci. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR. Dodal, že neodkladné opatrenie vydané vo februári zásadne zdržalo procesy na strane ministerstva.

"(Vydanie neodkladného opatrenia) v praxi oddialilo všetky úkony spojené s dodaním a uvedením vrtuľníka do prevádzky pre potreby jednotlivých zložiek MV SR. Taktiež bol prerušený celý proces výcviku posádok," priblížil rezort.

Ďalšie predĺženie procesu kompletizácie vrtuľníka do požadovaného stavu očakáva ministerstvo pre zmenené termíny dodávok jednotlivých komponentov, ako aj výcviku posádok. "Pôvodné termíny prepadli počas plynutia neodkladného opatrenia a zároveň nebolo možné plánovať nové termíny," vysvetlilo MV SR. V súvislosti s opakovaným výcvikom pilotov vzniknú tiež dodatočné náklady.

Krajský súd v Bratislave zrušil predbežné opatrenie, ktorým Okresný súd Malacky zakázal Ministerstvu vnútra SR používať novozakúpený vrtuľník. Pojednávanie v danej veci zatiaľ okresný súd nenariadil. Nákup vrtuľníka napadla na súde spoločnosť Bell Textron. Žiada o určenie neplatnosti zmluvy.

Vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov kúpilo MV SR v januári za vyše 13 miliónov eur priamym rokovacím konaním. Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo za nevyhnutný na zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Vrtuľníky využívajú policajti, hasiči či záchranári napríklad pri pátraní, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice.