MV nestihne tento rok dodať OP pre deti a seniorov všetkým, termín chcú predĺžiť

Bratislava 29. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR dosiaľ zaslalo vyše 568.000 občianskych preukazov (OP) bez podoby tváre určených pre deti a seniorov. Tento rok už nestihne doklad doručiť všetkým oprávneným osobám. Termín na ich dodanie preto bude treba predĺžiť. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.

"Pre projekt eZdravie bude potrebné celkovo vydať elektronické doklady pre približne 800.000 občanov do 15 rokov a pre 300.000 občanov starších ako 65 rokov," priblížil rezort.

Snahu dodať doklady do konca roka 2023 sa nepodarilo naplniť aj pre masívny dopyt po cestovných pasoch po pandémii a v dôsledku situácie na Ukrajine, výmenu občianskych preukazov s končiacou certifikáciou čipu či výmenu tzv. ružových vodičských preukazov platných do konca toho roku.

Občiansky preukaz bez podoby tváre slúži ako identifikačný prostriedok pre elektronické služby verejnej správy, napríklad na prihlasovanie do systému elektronického zdravotníctva eZdravie v ambulancii lekára či v lekárni. Nemožno ho používať ako doklad totožnosti či cestovný doklad. Vizuálne je podobný s dokladmi vydávanými pred decembrom 2022, neobsahuje však niektoré identifikačné údaje - fotografiu, podpis ani údaj o trvalom pobyte.

Adresátmi sú občania starší ako 65 rokov a deti mladšie ako 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s čipom. Automaticky by sa mal vydávať pri narodení občana, udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území SR.

Doklady sa vydávajú od augusta 2021, doručuje ich Slovenská pošta. V prípade nezastihnutia adresáta v mieste trvalého bydliska si doklad možno prevziať na pošte. Preukaz neprevzatý v odbernej lehote si možno osobne prebrať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta trvalého pobytu.

Občiansky preukaz bez podoby tváre platí 15 rokov, v prípade detí do vydania štandardného občianskeho preukazu. Na platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre nemá vplyv vydanie občianskeho preukazu s fotografiou pre občana mladšieho ako 15 rokov na účely cestovania, keďže maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov, na cestovanie však môže používať len doklad s fotografiou.