MV: Plán obnovy neumožňuje úhradu miezd zamestnancov centier zdieľaných služieb

Bratislava 2. augusta (TASR) - Keďže je Plán obnovy a odolnosti zo svojej podstaty zameraný na financovanie reforiem a investícií, neumožňuje úhradu mzdových prostriedkov zamestnancov centier zdieľaných služieb. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na kritiku strany Hlas-SD, ktorá žiada vyhlásenú výzvu na vznik centier zrušiť a vyhlásiť nanovo.

"Vo vzťahu k personálnym výdavkom pre zriadené centrá zdieľaných služieb môže byť použitá výzva z Programu Slovensko, financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Moderné regióny, kde budú oprávnenými žiadateľmi obce a mestá z menej rozvinutých regiónov s predpokladaným termínom vyhlásenia výzvy na jeseň 2023," načrtol tlačový odbor. Nastavený systém financovania neumožňuje v rámci jednej výzvy financovanie aktivít z rôznych európskych zdrojov.

Ministerstvo vnútra tvrdí, že výzvu v rámci plánu obnovy pre miestne samosprávy pripravilo za účasti predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľom výzvy vo výške 11 miliónov eur je podporiť vznik 22 centier zdieľaných služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

"Spoločný výkon kompetencií dokáže na úrovni mikroregiónov sústrediť dnes roztrieštené odborné kapacity a umožní im sa špecializovať a poskytovať tak lepšie služby pre občanov. V neposlednom rade centrá zdieľaných služieb môžu pomôcť zmierniť tlak na rozpočty obcí do doby, kým bude prijatý konsenzus o ďalšom smerovaní reformy verejnej správy," pripomenul rezort.

Samosprávy, ktoré sa rozhodnú pre spoločný výkon kompetencií, spoločné verejné obstarávanie či tvorbu analytických podkladov pre hľadanie správnych riešení, môžu získať finančné prostriedky vo výške 500.000 eur na vytvorenie a vybavenie dôstojného a adekvátneho pracovného zázemia pre svojich zamestnancov, vytvorenie prívetivej klientskej zóny pre občanov a technickú modernizáciu úradu.

Podľa strany Hlas-SD výzva nezodpovedá potrebám miest a obcí. Žiadajú jej zrušenie a vyhlásenie nanovo. Chcú, aby sa v novej výzve financie z Operačného programu Slovensko vyčlenili na mzdy odborných zamestnancov, ktorí budú v centrách pracovať, nie vybavenie či obnovu budov.